Du er her

Seksjonsleder - Voksenpsykiatrisk poliklinikk Askimklinikken

Sykehuset Østfold HF - DPS nordre Østfold

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

Vi søker en motiverende og tydelig leder som skal sikre drift og videreutvikling av polikliniske tjenester ved Askim-klinikken. Vi vurdere at det er viktig at du har en godt faglig ståsted som legespesialist eller psykologspesialist i fagfeltet du skal lede.

Opptaksområdet for seksjon allmennpsykiatrisk poliklinikk Askim-klinikken er ca. 60 000 innbyggere. Poliklinikken ivaretar også pasienter med behov for behandlingstilbudet tilknyttet “Arbeid og Helse”. Du vil få et helhetsansvar for drift, personal kvalitet, budsjett og resultat for poliklinikken. Du vil få med deg 28 dyktige og engasjerte medarbeidere med tverrfaglig bakgrunn med på laget i et trivelig og utviklende arbeidsmiljø. Det pågår utviklingsprosjekter i samarbeid med TSB og indre Østfold kommuner, f. eks. FACT –team à la ROP-FACT team i Moss-regionen. Allmennpsykiatrisk poliklinikken er en seksjon i avdeling DPS Nordre Østfold. Du vil som seksjonsleder være en del av avdelingssjefens ledergruppe som består av 6 seksjonsledere Avdeling DPS Nordre er en innovativ avdeling med mange spennende prosjekter og pågående forskning. Du vil som en del av ledergruppen og ledelse av allmennpsykiatrisk poliklinikk være en bidragsyter til utvikling av avdelingen som en helhet. 

Askimklinikken er en geografisk enhet hvor klinikk for psykiskhelsevern har samlet flere fagområder. I dette bygget befinner seg også barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk og poliklinikk for rus- og avhengighetsbehandling. Disse er organisert under andre avdelinger. Det er ikke døgnenhet knyttet til virksomheten ved Askim-klinikken. Nærmeste geografiske døgnenhet DPS Nordre ligger ved sykehusets virksomhet i Moss.


Arbeidsoppgaver

 • Sørge for og sikre at poliklinikken tilbyr adekvat og forsvarlig utredning/behandling i tråd med lover og forskrifter innen spesialisthelsetjenesten
 • Ansvar for seksjonen totale drift, kvalitet, personell og budsjett, herunder ressursstyring
 • Bidra til og sikre god samhandling og samarbeid med relevante samarbeidspartnere internt og eksternt
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste
 • Legge til rette for og sikre at medarbeidere deltar i utvikling, implementering og kontinuerlig forbedring av pasientforløp/støtteprosesser
 • Sikre god rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Sikre at lover, forskrifter, avtaler og prosedyrer som regulerer egen virksomhet er kjent og etterleves (herunder bl.a. helselover, arbeidsmiljølov, internkontrollforskriften og interne prosedyrer)
 • Samarbeide nært med øvrig avdelingsledelse og bidra til godt teamarbeid i avdelingsledelsen 


Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller klinisk voksenpsykologi (norsk autorisasjon)
 • Faglig dyktig innen din spesialistutdannelse
 • Ledererfaring og/eller lederutdannelse er ønskelig
 • Evne og vilje til ledelse kan kompensere for manglende ledererfaring/og eller utdannelse
 • Erfaring fra spesialisthelsetjenesten sykehusdrift og poliklinikk er nødvendig
 • Erfaring fra endring-/omstillingsprosesser er en fordel
 • Ønskelig med erfaring fra kvalitets- og forbedringsarbeid
 • Gode norsk-kunnskaper, skriftlig og muntlig 


Personlige egenskaper

 • Evne til tydelig og inspirerende ledelse
 • Strukturert og handlekraftig, og har evne til å arbeide strategisk
 • Evne til å lede og motivere medarbeidere i endring og organisasjonsutviklingsprosesser
 • Økonomi og budsjettforståelse
 • Gode kommunikasjons, samarbeids- og formidlingsevner
 • God organisasjonsforståelse med utpreget evne til å tenke helhetlig og finne løsninger sammen med andre
 • God gjennomføringsevne, og er resultat- og løsningsorientert
 • Personlig egnethet vil tillegges stor vekt 


Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling
 • Muligheter for påvirkning på utvikling av seksjonen slik at den ivaretar dagens og fremtidens krav til pasientbehandling
 • En ledergruppe med stort faglig engasjement og kreativitet
 • Kompetent og faglig sterk organisasjon
 • Introduksjon og veiledning i stillingens oppgaver av avtroppende seksjonsleder i overgangsfase
 • Stor mulighet for utvikling av ditt lederskap gjennom erfaring og gjennom PULS (sykehusets lederprogram) m.m.
 • En organisasjon som satser på forskning og utvikling for å sikre videre høy kvalitet på fremtidens helsetjenester
 • Du vil kunne gis mulighet til å etablere forskningsprosjekter
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP 
 • Reisevei fra Oslo – 50 min med bil og knapp time med tog


I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV. 

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Ingmar Clausen, avdelingssjef, tlf. 934 81 034.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
31. desember 2022