Du er her

Seksjonsleder

Akershus universitetssykehus HF, DPS Groruddalen - Allmennpsykiatrisk poliklinikk D

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon.

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

DPS Groruddalen gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i bydelene Alna, Grorud og Stovner, samt Nittedal kommune. DPS Groruddalen består av 7 polikliniske enheter lokalisert i Jerikoveien (Alna) og Rosenbergveien (Grorud), i tillegg til døgnenhet lokalisert på Skytta.

Det er ledig fast stilling som seksjonsleder ved allmennpoliklinikk D i Rosenbergveien fra april 2020. Poliklinikken har en høy andel spesialister og arbeider tverrfaglig. I pasientpopulasjonen er det stor andel mennesker med flerkulturell bakgrunn. Seksjonen har bred faglig kompetanse.

Alle søkere må søke elektronisk.


Arbeidsoppgaver 

 • Personal- og lederansvar
 • Ansvar for kompetanse- og utviklingsplaner
 • Møteledelse av enhetens daglige og faste møter
 • Seksjonsleder inngår som en aktiv del av DPS’ ets ledergruppe
 • Klinisk arbeid


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist
 • Erfaring fra allmenpsykiatri
 • Ledererfaring/ lederutdannelse


Personlige egenskaper 

 • Evne til å kommunisere godt med sine medarbeidere
 • Nøyaktig, evne til å arbeide i team og selvstendig
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Positivt arbeidsmiljø med godt fagmiljø
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Bedriftsidrettslag med et stort og variert tilbud
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass


Kontaktinformasjon: Ian V. Dahl, avdelingssjef, tlf. 22 16 82 00 / 928 30 098.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. mars 2020