Du er her

Seksjonsleder

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim, Divisjon Psykisk Helsevern, Tiller DPS

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Tiller DPS - Enhet for gruppe -og dagpoliklinikk har ledig 100 % fast stilling som seksjonsleder for psykolog/psykologspesialist fra 01.04.20.

Tiller distriktspsykiatriske senter (DPS) er en avdeling i Psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital HF, universitetssykehuset i Trondheim. DPSet er lokalisert sentralt i Trondheim og har funksjon som et lokalsykehus for et geografisk opptaksområde med 82 000 innbyggere over 18 år.

I tillegg til Enhet for gruppe- og dagpoliklinikk omfatter virksomheten tre allmennpoliklinikker, en poliklinikk for Unge voksne og en spesialpoliklinikk for spiseforstyrrelser. Avdelingen har også to ambulante team, ACT (aktivt oppsøkende samhandlingsteam) og ambulant akutteam (AAT), og en døgnenhet med 28 plasser.

Enhet for gruppe- og dagpoliklinikk tilbyr utredning og behandling i gruppe og strukturert dagpoliklinikk.

Tilbudene er tilpasset DPSets pasientpopulasjon og gir behandling til pasienter med ulike psykiske lidelser og funksjonsnivå. Gruppe- og dagpolikliniske tilbud er i kontinuerlig utvikling og endring, men omfatter per dd korttidsdynamisk gruppe, kombinasjonsprosjekt (mentaliseringsbasert terapi), ulike symptomemestringsgrupper for angst og depresjon, tilbud til pasienter med ADHD, traumepasienter og Dagpoliklinikk for engstelig/unnvikende pasienter (CBT).

Enhet for gruppe- og dagpoliklinikk har 6 årsverk i egen enhet, men grupper og dagpolikliniske tilbud drives av ansatte i alle poliklinikker, og i samarbeid på tvers av poliklinikker.


Arbeidsoppgaver

 • Seksjonsleder har personalansvar for ansatte i eget team som består av fire psykologspesialister/ psykologer, en psykiatriske sykepleiere og en psykomotorisk fysioterapeut, hvorav flere har  utdanning i gruppeterapi
 • Seksjonsleder ved Enhet for gruppe- og dagpoliklinikk er faglig og administrativt ansvarlig for alle  grupper i poliklinikkene, men tilbudene utvikles og endres sammen med  øvrigepoliklinikker
 • Seksjonsleder deltar i avdelingens lederteam og rapporterer til avdelingssjef
 • Det må påregnes en del klinisk arbeid i stillingen som seksjonsleder


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist eller snart ferdig psykologspesialist med relevant spesialistutdanning
 • Interesse for ledelse og utviklingsarbeid
 • Det kreves at søkere behersker norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som gode organisatoriske evner, gode samarbeidsevner og evne til å være pådriver, utvikle og drive gruppetilbud i samarbeid med poliklinikkene
 • Kompetanse eller erfaring med gruppeterapi vil være en fordel
 • Interesse for fagutvikling og forskning, som utvikling av ulike grupper og behandlingsmetoder


Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes etter gjeldende overenskomst, avhengig av kvalifikasjoner
 • Medlemskap i KLP sin pensjonssparing, 2 % pensjonstrekk
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner
 • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver


Kontaktinformasjon: Veronica Skikstein, psykologspesialist, tlf. +47 72 82 39 00 og Anne-Lise Løvaas, avd.sjef, tlf. +47 72 82 39 00.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. februar 2020