1. mars 2006

Både profesjonsutdannede og masterutdannede bør kunne bruke psykologtittelen. Det mener professor Fanny Duckert, som er leder av Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun foreslår at begge utdanningene gis mulighet for medlemskap i Norsk Psykologforening.