Du er her

Europas befolkning er blitt 20 prosent mindre lykkelig

I 2008 kollapset verdensøkonomien. Alle andre steder enn i Norge har ettervirkningene vært kolossale. Verdens Helseorganisasjon regner med psykologiske følgeeffekter i Europa som kan øke dødsratene på grunn av alkohol og selvmord.

I England hevdes det at det finnes kulturer av arbeidsledige hvor dårlige holdninger til arbeid arves gjennom generasjoner.

– Vil dere bli med inn og se på bilder fra gamle dager, sier Gary Smith. Lederen for foreningen for gruvearbeiderne viser fotografier fra den gang Grimethorpe var et levende gruvesamfunn.

I Spania er en fjerdedel av befolkningen arbeidsledige, av de under 25 år er over halvparten uten arbeid. Psykologforeningen i landet rapporterer om alarmerende økning i depresjon og andre psykiske lidelser.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 51, nummer 1, 2014, side 42-53

Kommenter denne artikkelen