Du er her

Når mørket frister

Thomas Joiner vil avsløre mytene rundt selvmord. Kim Larsen råder terapeuter til å snakke om temaet tidlig og tydelig. Nicholas Carr forteller om sin enkle og effektive modell for akuttsamtaler etter selvmordsforsøk.

Publisert
7. februar 2012
Emner

– Psykologer må bli mer opptatt av å verne om pasienters sikkerhet. Selvmordsfare står langt nede på lista til de fleste psykologer, det bør være helt på toppen, sier Thomas Joiner, en av verdens ledende forskere på selvmord. Et viktig steg er å avsløre mytene om selvmord, som eksisterer i beste velgående også blant helsepersonell.

Hvis en pasient vurderer selvmord, kan klinikere forståelig nok bli for opptatt av ikke å få skylden. Det kan hindre dem i å åpne seg for pasienters livsverden, mener psykologspesialist Kim Larsen.

Den verdskjende konsertpianisten Arthur Rubinstein var over 90 år før han fortalde om sjølvmordsforsøket sitt. Denne opplevinga i ungdomsåra gav han syn for at livet kanskje var verdt å leva, trass i alt.

Teksten sto på trykk første gang i Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 49, nummer 2, 2012, side 159-171

Kommenter denne artikkelen