Redaksjonsrådet for 2022–2024

Redaksjonsrådet skal bestå av minst 8 medlemmer i tillegg til brukerrepresentant. Medlemmer i redaksjonsrådet må ha forskerkompetanse og en formell tilknytning til en forskningsinstitusjon.

Rådet består av medlemmer valgt av sjefredaktør og formelt bekreftet av sentralstyret. Medlemmene velges for 2 år av gangen.

  • Redaksjonsrådet skal bistå sjefredaktør ved å gi råd om strategiske og driftsmessige valg
  • Redaksjonsrådet gir råd om Psykologtidsskriftets redaksjonelle retning og profil med formålsparagrafen som rammeverk
  • Identifisere tema for temanummer og kan i aktuelle tilfeller ta rollen som gjesteredaktør
  • Være kjent med Psykologtidsskriftets rutiner når det gjelder etisk publiseringspraksis. Assistere sjefredaktør i beslutninger relater til anklager om plagiering og i tilfeller der fagfeller ikke blir enige
  • Rådet utgjør jurymedlemmene for Bjørn Christiansens minnepris, med sjefredaktøren som leder av juryen

 

Siv Hilde Berg

Siv Hilde Berg

Ph.d, cand.psychol.  Førsteamanuensis

 

Tilknytninger: Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger. Psykolog, RVTS-Vest, Haukeland universitetssykehus

 

Forskningsfelt: Pasientsikkerhet, granskning og læring etter uønskede hendelser i helsetjenesten, helsekommunikasjon, selvmordsforebygging, pasienterfaringer, helsetjenesteforskning

Harald Bækkelund

 

Harald Bækkelund

Ph.d., forsker II

 

Tilknytninger: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo / Modum Bad – Forskningsinstituttet

 

Forskningsfelt: Posttraumatisk stress, kunnskapsbasert behandling, implementeringsforskning, klinisk forskning

Roger Hagen

Roger Hagen

Ph.d., psykologspesialist, professor i klinisk psykologi

 

Tilknytninger: Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, Institutt for psykologi, NTNU, Forsknings-instituttet ved Modum Bad


Forskningsfelt: Effekten av psykoterapi ved ulike psykiske lidelser/ psykologiske problemer, anvendt personlighetspsykologi, faktorer som forårsaker og opprettholder psykiske lidelser

Marianne Berg Halvorsen

Marianne Berg Halvorsen

Psykologspesialist i klinisk nevropsykologi, ph.d.

 

Tilknytninger: Universitetssykehuset Nord-Norge

 

Forskningsfelt: Autismespekterforstyrrelser, intellektuell funksjonsnedsettelse, kognitiv funksjon, nevroutviklingsforstyrrelser, psykisk helse, psykometri

Joar Øveraas Halvorsen

Joar Øveraas Halvorsen

Førsteamanuensis, psykologspesialist

 

Tilknytninger: Institutt for psykologi, NTNU og St. Olavs hospital i Trondheim


Forskningsfelt: Kliniske studier, psykoterapiforskning, psykologisk behandling, posttraumatisk stresslidelse, helsekonsekvenser av tortur og andre menneskerettighetsbrudd, voldtekt og seksuelle overgrep

Ute Gabriel

Ute Gabriel

Dr. phil. habil., professor i sosialpsykologi

 

Tilknytninger: NTNU, Trondheim

 

Forskningsfelt: Sosialpsykologiog språk, kjønnsstereotypier, mellomgruppeholdninger

Solveig H. H. Kjus

Doktorgrad i romfysikk, medforsker

 

Tilknytninger: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid, Trondheim 

 

Forskningsfelt: Medforsker, NTNU Samfunnsforskning, brukerrepresentant

June Ullevoldsæter Lystad

Ph.d., psykolog, forsker, universitetslektor

 

Tilknytninger: Oslo universitetssykehus, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Seksjon for behandlingsforskning, Seksjon for tidlig psykosebehandling, Universitetet i Oslo

 

Forskningsfelt: Psykose, kognitiv atferdsterapi, kognisjon / kognitiv rehabilitering, arbeid og psykisk helse, individuell jobbstøtte, VR-terapi (Virtual Reality-behandling), tidlig intervensjon ved psykose, psykisk helse blant veteraner / PTSD

Helene Amundsen Nissen-Lie

Ph.d., professor i klinisk psykologi

 

Tilknytninger: Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Forskningsfelt: Klinisk psykologi og behandlingsforskning

Pia Beate Pedersen

Driver podkastbyrået Tid og Lyst, som blant annet står bak podkasten Pia og psyken

 

Journalist, brukerrepresentant, Oslo

Elisabeth Schanche

Ph.d., professor

 

Tilknytninger: Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

 

Forskningsfelt: Mindfulness i klinisk arbeid, med vekt på forebygging av tilbakevendende depresjon. Virksomme prosesser i psykoterapi. Trening av terapeutiske ferdigheter hos psykologistudenter, selvkritikk og selvmedfølelse

Erik Stänicke

Ph.d., førsteamanuensis

 

Tilknytninger: Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Forskningsfelt: Psykoterapiforskningen, teoretisk forskning og vitenskapsfilosofi

Jens Thimm

Ph.d., førsteamanuensis

 

Tilknytninger: Senter for krisepsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen

 

Forskningsfelt: Sorg, traumer, personlighetsforstyrrelser, skjematerapi, effektiviteten av psykologiske intervensjoner

Per-Magnus Moe Thompson

Ph.d., cand.psychol., førsteamanuensis og spesialist i organisasjonspsykologi

 

Tilknytninger: Handelshøyskolen BI, Oslo

 

Forskningsfelt: Ledelse, leder– medarbeider-relasjonen, tilknytning i arbeidslivet, emosjoner i arbeidslivet

Espen Walderhaug

Dr.psychol., ph.d.

 

Tilknytninger: Avdeling rus- og avhengighetsbehandling, Oslo universitetssykehus

 

Forskningsfelt: Rusavhengighet, rusbehandling, impulsivitet, serotonin