Du er her

Psykologspesialist/psykolog/psykoterapeut

Alternativ til Vold Finnmark

Stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner. Klientgruppen er voksne som utøver vold og hans eller hennes familie, noe som inkluderer arbeid med voldsutsatte voksne, ungdom og barn. Stiftelsen har 3 virksomhetsområder: a) behandling, b) kunnskapsformidling og c) forskning/fagutvikling. ATV driver 15 behandlingssentre i Norge, i tillegg til behandlingssamarbeid med ATV kontorer i Norden. Stiftelsen har ca 100 ansatte, hovedsakelig psykologer og psykoterapeuter.

Alternativ til Vold Finnmark søker psykologspesialist/psykolog/psykoterapeut i fast 100 % stilling


ATV har ledig fast 100 % stilling ved vårt Finnmarkskontor. Kontoret ble etablert i 2020 og har fem stillinger. ATV Finnmark tilbyr behandling til både voksne som utøver vold og hans/hennes familie, og kan også gi tilbud til voldsutsatte voksne uavhengig av om partner går i behandling. Kontoret har moderne og funksjonelle lokaler i Alta sentrum. Kontoret betjener befolkningen i hele Finnmark, og har i tillegg faste kontordager i Karasjok, Kautokeino og Kirkenes. ATV samarbeider nært med andre instanser som arbeider med vold i nære relasjoner, blant annet familievern og barnevern.

ATV arbeider aktivt med å styrke sitt tilbud til den samiske befolkningen. Finnmarkskontoret har en viktig rolle i dette arbeidet og samarbeider med andre ATV-kontorer og relevante samiske kompetansemiljøer. ATV Finnmark har en samisktalende psykolog i teamet.

Hovedoppgaven for stillingen er å gi psykoterapeutisk behandling, individuelt eller i grupper, for voksne som utøver vold i nære relasjoner. Kontoret har et familiemandat. Det betyr at det også gis et tilbud til voksne som er utsatt for vold og barna i familiene. Ansatte i ATV har dessuten oppgaver knyttet til undervisning og veiledning, og til etablering og utvikling av kontakten med våre mange samarbeidspartnere i Finnmark.

ATV søker en engasjert medarbeider som er motivert for kontinuerlig faglig oppdatering, og som ønsker å delta i et engasjerende og spennende nasjonalt og regionalt faglig fellesskap. Vi ønsker en medarbeider med gode samarbeidsevner. Søkere med samisk bakgrunn og/eller kjennskap til samisk språk og kultur oppfordres til å søke. Personlig egnethet og hensyn til teamets sammensetning vektlegges.


Vi tilbyr:

  • Deltakelse i en aktiv og utviklingsorientert organisasjon med et spennende og inkluderende nasjonalt faglig fellesskap
  • Gode rammer for å jobbe psykoterapeutisk og høy prioritering av faglig utvikling
  • Å få være med å bygge opp ATVs tilbud til Finnmarks befolkning
  • Et hyggelig, engasjert og inkluderende arbeidsmiljø
  • Gode personalordninger

Vi minner også om økonomiske fordeler i Finnmark i form av sletting av studielån med 10 % pr. år (maks 25 000 kr/år) og automatisk skattefradrag (Finnmarksfradraget).


Tiltredelse: etter avtale

Søknader sendes via Finn.no


Spørsmål om stillingen rettes til leder for ATV - region Øst og Nord, psykologspesialist Ragna Lundgaard, mobil 416 11 003 eller leder for ATV Finnmark, psykologspesialist Sigmund Elgarøy, mobil 981 93 306.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. oktober 2021