Du er her

Psykologspesialist/psykolog/overlege med teamlederfunksjon for angstteam

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder, Poliklinikk i Arendal/Froland

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende. 

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

DPS Østre Agder bygger et team for spesifikk angst-behandling, med psykologer og psykiatere. Arbeidet er allerede påbegynt og det er behov for en faglig og administrativ teamleder. Avdelingen har flere medarbeidere med sertifisering i kognitiv og metakognitiv terapi (MCT level 1 og 2). Flere er under utdanning og veiledning. Søker vil få nødvendig fri og økonomisk støtte til å skaffe seg nødvendige fagkompetanse for teamets arbeid. 

Fra høsten 2020 har 4 terapeuter med MCT-utdanning drevet grupper for GAD/helseangst. Fra januar 2021 startet firedagersbehandling for panikklidelse under Bergensmodellen (B4DT). Vi har i mange år hatt grupper for sosial fobi som vil bli videreutviklet i retning firedagerskonseptet/MCT. 

Teamet har mulighet for tett samarbeid med avdelingens jobbspesialister/IPS. Avdelingen har for øvrig et godt fungerende skjematerapitilbud for pasienter med personlighetsforstyrrelser og DBT-behandling for flere tilstander. 

Vi søker en psykologspesialist/psykolog/overlege som vil være fagansvarlig for teamet og ønsker å jobbe systematisk med å organisere og videreutvikle et robust angst-team. 

Arbeidet vil innbefatte administrative, faglige og kliniske oppgaver knyttet til utredning og behandling av pasienter. Psykologspesialisten/psykologen vi søker må ha interesse for, og helst kompetanse innen spesifikk angstbehandling. Søker må ha evnen til å engasjere og til å organisere tilbudet på tvers av teamene i enhet for poliklinikk og gruppebehandling. Dette vil kreve god samhandling med enhetsledere og teamledere. Teamleder lokaliseres til enhet for poliklinikk- og gruppebehandling i Arendal, men gruppeterapi gjennomføres også ved DPS Østre Agders andre polikliniske lokasjoner etter behov.  

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn. 

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 


Arbeidsoppgaver  

 • Koordinering av angsttilbudet i den allmennpsykiatriske poliklinikken 
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med angstlidelser 
 • Gjøre vurderinger av pasienter inn til de ulike angsttilbudene 
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Poliklinikken legger vekt på internt tverrfaglig samarbeid 
 • Spesialister og erfarne psykologer gir veiledning til psykologer under utdanning
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere 


Kvalifikasjoner  

 • Gyldig autorisasjon
 • Søker må ha interesse for, og helst kompetanse innen spesifikk angstbehandling
 • Det åpnes også opp for at psykiater kan søke stillingen
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende “Bergenstesten”
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner 
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov 


Personlige egenskaper  

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur 
 • God skriftlig fremstillingsevne


Vi tilbyr  

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning 
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5. år
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 


Kontaktinformasjon: Annette Lilletvedt, konstituert enhetsleder/psykologspesialist, tlf. 900 36 718.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. oktober 2021