Du er her

Psykologspesialist/Psykolog med erfaring

Finnmarkssykehuset HF - VPP Kirkenes, Avdeling for Psykisk Helsevern og Rus, Klinikk Kirkenes

DPS Øst-Finnmark, VPP/ Voksen Psykiatrisk Poliklinikk Kirkenes er en allmennpsykiatrisk poliklinikk som yter bistand i forhold til et bredt spekter av psykiske lidelser. Vi har har et tverrfaglig sammensatt personale med alle fag stillinger dekt. Vi samarbeider med kommunehelsetjenesten, andre instanser i spesialisthelsetjenesten, samt innad i DPS' et og Klinikk psykisk helsevern og rus.

DPS Øst-Finnmark - Avdeling for voksne yter spesialisthelsetjeneste med døgntilbud og poliklinisk tilbud, samt gir undervisnings- og veiledningstilbud. DPS Øst- Finnmark gir tilbud til pasienter i kommunene i Øst Finnmark med ulik problematikk som bl.a. angstlidelser, depresjoner, avhengighetsproblematikk, personlighetsforstyrrelser og psykoser.

VPP Kirkenes som er en spennende arbeidsplass med et fantastisk flerfaglig team har en ledig fast stilling for en psykologspesialist i voksenpsykiatri/psykolog. Å jobbe bokstavelig talt i grenseland er spennende, inspirerende og utfordrende. Her kreves det teamarbeid og kreativitet. Vi ser fram til at du henvender deg!

VPP Kirkenes trenger en ny kollega!
Vi har et ledig fast stilling med tiltredelse snarest!
Er du den rette søkeren for stillingen? Søk da vel!

VPP Kirkenes er en allmennspykiatrisk poliklinikk med 11 fagstillinger og 2 merkantile stillinger. Vi er samlokaliserte med BUP Kirkenes på Nye Kirkenes Sykehus, et av de mest moderne sykehus i landet. Vi behandler et bredt spektrum av psykiske lidelser og våre primære opptakskommuner er Sør-Varanger, Vardø og Vadsø.


Arbeidsoppgaver

 • Hovedsakelig psykoterapeutisk behandling
 • Diagnostisk vurdering og utredning i forhold til å tilrettelegge behandlingstiltak og psykoterapi
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Diagnostiske vurderinger og utredninger i forhold til å tilrettelegge behandlings tiltak og terapi
 • Målrettet tverrfaglig samarbeid internt og med våre samarbeidspartnere
 • Bidra faglig i teamarbeid (inkl. undervisning og gjensidig kollegial veiledning)
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Klinisk spesialistutdanning
 • Klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten er et krav
 • Grunnleggende IKT-kompetanse, kunnskap om DIPS og andre fagsystemer
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • For alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samisk språk og kultur


Personlige egenskaper

 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Evne til fleksibilitet og selvstendighet


Vi tilbyr

 • Vi er et flott team med bred kunnskap fra mange deler av fagfeltet som jobber tett sammen for å møte utfordringene og gi våre pasienter en god behandling
 • Mulighet for veiledning, videre- og etterutdanning
 • Særavtale for psykologspesialister
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm.


Generell informasjon

Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Finnmarkssykehuset jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes.

Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.


Kontaktinformasjon: Heiko Raschpichler, avdelingsoverlege, tlf. +47 78 94 77 00, e-post heiko.raschpichler@finnmarkssykehuset.no


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
29. mars 2020