Du er her

Psykologspesialist/psykolog - fengsel

Sørlandet sykehus HF - DPS Østre Agder

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus skal utvide, videreutvikle og styrke spesialisthelsetjenestetilbudet innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling til de innsatte i fengslene på Agder. Det er en målsetning å skape et spesialisert og koordinert fagmiljø på tvers av klinikken for å sikre et likeverdig tjenestetilbud til de innsatte uavhengig av soningssted. Arbeidssted vil i stor grad være i fengslet i Froland, men også i kvinnefengselet på Evje etter hvert. Stillingen vil bli organisatorisk plassert i DPS Østre Agder, og behandlingstilbudet er til personer som er dømt for seksuallovbrudd. Tilbudet til seksuallovbruddsdømte skal i henhold til nasjonale føringer styrkes på landsbasis.

I DPS Østre Agder har vi derfor nå ledig en 100 % fast stilling som psykologspesialist/psykolog.

DPS Østre Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Tvedestrand og Grimstad, samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser, og en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser. DPS Østre Agder har et stort fagmiljø med mange psykologspesialister, psykologer, spesialsykepleiere og overleger/psykiatere. Avdelingen tilrettelegger for psykologers utdanningsløp fram til ferdig utdannet psykologspesialist og er et utdanningssted for leger i spesialisering. Medarbeiderne oppmuntres til fagutvikling, kompetanseheving og forskning. Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet. 


Arbeidsoppgaver 

 • Risikovurdering, utredning og behandling av personer dømt for seksuallovbrudd og som sitter i fengsel.
 • Fagutvikling innenfor behandling av seksuallovbruddsdømte i spesialisthelsetjenesten (BASIS).
 • Bidra med fagformidling og undervisning til interne og eksterne samarbeidsparter.


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som psykolog.
 • Beherske norsk språk godt, både muntlig og skriftlig. Må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Plettfri vandel.
 • Evne til og interesse for å lære seg og tilpasse seg nye behandlingsmetoder.
 • Nødvendig med sertifikat og arbeidet i stor grad er ambulerende.
 • Kompetanse og erfaring med utredning og behandling av alvorlig personlighetspatologi er ønskelig.
 • Erfaring fra fengselspsykiatri og gjerne erfaring med behandling knyttet til skadelig seksuell atferd er ønskelig.   


Personlige egenskaper 

 • Robust med tåleevne til å jobbe i fengsel. 
 • Evne til å samarbeide og jobbe i team vektlegges.
 • Evne til å jobbe godt tverrfaglig og på tvers av sektorer.
 • Motivere andre og bygge relasjoner.
 • Må kunne jobbe selvstendig og trives med bli gitt ansvar.
 • Være bevisst sin rolle/funksjon i arbeidet med pasientmålgruppen.   


Vi tilbyr 

 • Opplæring i aktuelle risiko- og utredningsverktøy, samt behandlingsmodell.
 • Mulighet til å tilegne seg spesialkompetanse innenfor et fagfelt i vekst.
 • Tilgang til internasjonale faglige nettverk.
 • Et godt og faglig inspirerende arbeidsmiljø. Spesialister opparbeider seg rett til 4 måneders studiepermisjon hvert 5.år etter enhver tid gjeldene overenskomst.
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale.
 • Lønn etter gjeldende overenskomst for sykehuset.
 • Pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring  


Kontaktinformasjon: Joyce Pigao, avdelingssjef DPS Østre Agder, tlf. 463 71 282.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. juni 2021