Du er her

Psykologspesialist/psykolog - fast stilling

Betanien DPS allmennpsykiatrisk poliklinikk

Betanien sykehus/Betanien DPS Betanien sykehus har driftsavtale med Helse Vest RHF. Fra 1.1.2020 blir sykehuset organisert som et AS under Stiftelsen Betanien Bergen som er en selvstendig og selveiende stiftelse, opprettet av Metodistkirken i Norge. Betanien VOP har bydelene Fyllingsdalen og Laksevåg som sitt opptaksområde, med ca. 55 000 innbyggere over 18 år. Betanien DPS er organisert i 4 avdelinger: Avdeling allmennpsykiatri (14 døgnbehandlingsplasser), Avdeling psykose (12 døgnbehandlingsplasser), FACT-team/psykosepoliklinikk og allmennpsykiatrisk poliklinikk. Kjerneoppgavene våre er spesialisert utredning og differensiert behandling, akutt og krisetjenester, opplæring av pasienter og pårørendeveiledning til psykisk helsearbeid i kommunene, forskning og kvalitetsutvikling samt utdanning av helsepersonell. www.betanien.no

Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Poliklinikken har 31 behandlerårsverk og er inndelt i ulike team som er tverrfaglig sammensatt med blant annet psykiater, psykologspesialist og spesialsykepleier. Poliklinikken består allmennpsykiatriske team, DBT team og ambulerende akutteam (AAT). Enheten behandler et stort spekter av psykiske lidelser med individuelt tilpasset behov for henholdsvis kortere og lengre tids behandling. Poliklinikken har både individual- og gruppebehandling. Poliklinikken er godkjent for å behandle pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.


Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgavene er å vurdere, diagnostisere og behandle tilviste pasienter etter enhver tid gjeldende retningslinjer
 • Delta i tverrfaglig behandlerteam
 • Veiledning/opplæring til psykologer i spesialisering
 • Delta i akuttvakt- funksjon på dagtid
 • Samarbeid med andre sykehusavdelinger, fastleger og kommunale instanser
 • Vedtaksansvarlig for pasienter på tvunget psykisk helsevern
 • Medvirke til et godt arbeidsmiljø


Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning og praksis (ønskelig med DBT)
 • Vi ser etter en fagperson med komplementerende ferdigheter i forhold til dagens teamsammensetning
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Vilje og evne til å finne gode løsninger for pasienter og deres nettverk


Vi tilbyr
Fast stilling med stillingsbrøk 100 %. Gode pensjonsordninger i KLP og lønn etter avtale. Betanien sykehus har en aktiv personalpolitikk i forhold til helse, miljø og sikkerhet. VI forsøker å legge til rette for videreutvikling og økt kompetanse.


Dokumentasjon
Attester og vitnemål tas med ved eventuelt intervju.


Slik søker du
Klikk på “Søk på stilling” og følg videre instruksjon. Dersom du behøver hjelp, kan du ta kontakt med
personalavdelingen på telefon 55 50 70 09.
   

Kontaktpersoner: Gunhild Handgård, konst. poliklinikkleder, tlf. 55 50 74 00, e-post gunhild.sandvik.handgard@betaniensykehus.no og Eli Birkhaug, sykehusdirektør, tlf. 55 50 73 44 / 911 58 763, e-post eli.julseth.birkhaug@betaniensykehus.no


Lenke til ledige stillinger

 

Søknadsfrist
16. januar 2020