Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Helgelandssykehuset HF - Senter for psykisk helse og rus, Mo i Rana

Helgelandssykehuset HF består av sykehusenheter i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen med hovedkontor i Mo i Rana. Gjennom å sette pasienten i sentrum, og med god samhandling med omgivelsene, skal helseforetaket sikre trygge og framtidsretta sykehustjenester basert på kvalitet, trygghet og respekt. De tre lokalsykehusene har tilsammen cirka 1350 årsverk, og foretaket gir lokalsykehustilbud til de cirka 78 000 innbyggere på Helgeland.

Senter for psykisk helse og rus, Mo i Rana, søker psykologspesialist/psykolog i 100 % fast stilling innen tverrfaglig spesialisert rus-behandling (TSB).

Rusenheten, Mo i Rana, består av sengepost med 8 plasser der pasientene kan være inntil 3 mnd. og en poliklinikk. Poliklinikken har 4 behandlerstillinger, herunder to fag konsulenter i LAR. Rusenheten kan tilby både innleggelse og poliklinisk tilbud noe som gjør at pasientene kan få gode utredninger/kartlegginger og helhetlige behandlingsforløp. Psykologene og legene ved avdelingen jobber både i sengeposten og ved poliklinikken.

Avdelingen har totalt 30 ansatte fordelt på 23,76 årsverk. Vi har overlege , psykolog og en godt tverrfaglig sammensatt personalgruppe med god kompetanse innen fagfeltet.
Rusenheten jobber for tiden aktivt med å videreutvikle tilbudet innen TSB og psykisk helse på Helgeland. Som et ledd i dette har vi over tid utdannet personalet innen mentaliseringsbasert terapi (MBT) og målet er at alle ansatte skal gjennomføre grunnutdanning i MBT.

Søknad sendes elektronisk.

Nysgjerrig på oss i Helgelandssykehuset?


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling både ved sengeposten og i poliklinikken
 • Jobbe i team med lege, psykolog og miljøterapeuter/LAR-konsulenter
 • Deltakelse i ansvarsgrupper
 • Veiledning, rådgivning og undervisning både internt og eksternt
 • Bidra til utvikling og drift av et faglig godt tilbud til rusavhengige pasienter på Helgeland i tråd med gjeldende retningslinjer
 • Ved behov bistå andre avdelinger ved senteret


Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog
 • Spesialist i rus og avhengighetspsykologi eller klinisk voksenpsykologi, eller psykolog som ønsker et av disse spesialiseringsforløpene, oppfordres til å søke
 • Erfaring innenfor fagfeltene psykisk helsevern og rus


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjons-egenskaper
 • Evne og vilje til det å være fleksibel og å inngå i tverrfaglig samarbeid
 • Evne å jobbe selvstendig og målrettet i forhold til anerkjente behandlingsmetoder individuelt, i grupper og ambulant


Vi tilbyr 

 • Et spennende utviklingsarbeid i et godt tverrfaglig miljø
 • Et godt og ordnet arbeidsmiljø
 • Veiledning, internundervisning og individuell opplæring
 • Gode muligheter for kursing og videreutdanning, herunder mentaliseringsbasert terapi
 • Tilrettelegging for spesialiseringforløp innen normert tid
 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk


Kontaktinformasjon: Morten Forslund, avdelingsleder, tlf. 458 05 062.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. mai 2020