Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Oslo universitetssykehus - BUP Oslo Nord, BUP Bjerke

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Vi har ledig stilling som psykologspesialist ved enhet Bjerke fra 01.03.2020, fortrinnsvis spesialisering innen barn og unge. Psykologer med relevant erfaring oppfordres også til å søke.

BUP Oslo Nord er en av fem seksjoner i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus HF. Seksjon BUP Oslo Nord består av enhetene BUP Bjerke, BUP Nordre Aker, BUP Sagene og Enhet Ambulante tjenester. Poliklinikken ligger øverst i Nydalen med flotte lokaler og god tilgjengelighet. Seksjonen har ca. 55 ansatte i et hektisk, godt og stabilt arbeidsmiljø

Enhet BUP Bjerke har 12 stillinger: 2 psykologspesialister, 3 psykologer, 2 kliniske spesialister med 3 årig høyskole, 1 spesialist i klinisk pedagogikk, 2 overleger, 1 lege i spesialisering samt enhetsleder. Enheten er preget av god kollegial støtte og er faglig sterk.

Opptaksområdet har en total barnebefolkning på ca. 25 000 barn. Seksjonen gir tilbud om bredspektret utredning, diagnostisering og behandling for barn og unge fra 0-18 år. Det er flere matriseteam bl.a. innen sped- og småbarn (0-3), familieterapi, dialektisk atferdsterapi-team (DBT) mot selvskadingsproblematikk, spiseforstyrrelser, nevropsykiatri, OCD, psykose og traumer.

Synes du dette virker interessant? Da ser vi frem til å motta din søknad!

Politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, må forelegges ved ansettelse. Vi forutsetter at søkere behersker norsk språk både muntlig og skriftlig. To referansepersoner bes oppgitt i søknaden.


Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgavene er delt mellom deltakelse i generalistteam og matriseteam
 • Primæroppgavene for innehaver av stillingen er å gi et godt tilbud om utredning, diagnostisering og behandling
 • Stillingen innebærer også samarbeid med førstelinjetjeneste, skoler og bydeler
 • Søker må være innstilt på å få veiledningsansvar for studenter og psykologer i spesialisering


Kvalifikasjoner

 • Godkjent spesialist, fortrinnsvis innen barne- og ungdomspsykologi
 • Søker som er nært opp til fullført spesialisering kan også være aktuell
 • Bred generalisterfaring fra poliklinisk arbeid
 • Kjennskap til elektroniske journalsystemer, fortrinnsvis DIPS
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne


Personlige egenskaper

 • Liker å arbeide i team, er fleksibel og har gode relasjonelle ferdigheter
 • Evne til samarbeid med pasient/pårørende/kollegaer og eksterne samarbeidspartnere, selvstendighet
 • Interesse for fagutvikling og veiledning
 • Gode ferdigheter i organisering av eget arbeid
 • Engasjement for utvikling av egen arbeidsplass


Vi tilbyr

 • Faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Et stimulerende og svært godt miljø med mulighet for påvirkning og utvikling av enhet og seksjon
 • Lønn etter avtale


Kontaktinformasjon: Mette Brenna-Lund, enhetsleder, tlf. 24 09 36 00, e-post mbrenn@ous-hf.no


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
25. februar 2020