Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) døgnenhet, Kristiansand 

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på Facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Har du lyst til å jobbe i team med både erfarne og nyutdannede i et arbeidsmiljø med svært høy trivsel og gode muligheter for både faglig og personlig vekst?

ABUP døgnenhet tar imot barn og ungdom opp til 18 år hjemhørende i Agder fylke. Vi har 10 sengeplasser. Døgnavdelingens kjernefunksjon er behandling av akutte psykiatriske tilstander med fokus på miljøterapi. I tillegg tilbyr enheten elektive innleggelse for utredning og behandling samt avgiftning. ABUP døgnenhet er i Kristiansand i samme bygg som 7 enheter i Psykiatrisk avdeling. 

På døgnenheten jobber vi i team for å gi barn og ungdom tverrfaglig behandling. Psykologspesialist/psykolog jobber i tett samarbeid med sykepleiere, vernepleiere, lege, ernæringsfysiolog, sosionom og barnevernspedagog. Vi har fokus på at barn/ungdom og foresatte er delaktige og medbestemmende i behandlingen.

Vi kan tilby deg et unikt arbeidsmiljø, en spennende og variert arbeidshverdag og muligheten til å utgjøre en forskjell for ungdom med akutte psykiske vansker.

Vi har ledig 1 x 100 % vikariat stilling for psykologspesialist/psykolog. 

Vikariatet har ett års varighet med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.


Arbeidsoppgaver 

 • Øyeblikkelig hjelp
 • Oppfølging av barn og unge i akutte kriser
 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Veiledning til foreldre, førstelinjetjenesten og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat og spesialisthelsetjenesten
 • Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern
 • Spesialist må utføre spesialistoppgaver
 • Psykologspesialist/psykolog arbeider i tverrfaglig team
 • Andre arbeidsoppgaver kan tilkomme


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Psykolog med spesialitet i barn og unge
 • God kunnskap om arbeid med barn og unge i kriser, familiearbeid og nettverkstenking
 • Erfaring fra psykisk helsevern for barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper 

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Fleksibilitet i forhold til arbeidsoppgavenes særskilte karakter
 • Vise pålitelighet, skape trygghet og god arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Marianne Davidsen, enhetsleder, tlf. 958 31 941 og Armin Sangachin, assisterende enhetsleder, tlf. 992 96 232.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
26. mai 2024