Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Lister, Kvinesdal

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Å bo og jobbe i Listerregionen byr på et liv der man har valg. Man kan velge å bo sentralt i bymiljø og/eller tett på sjø og natur.

I Lister har innbyggerne lokalmiljø som byr på aktiviteter og opplevelser fra hav til hei. Befolkningen i Lister opplever trygghet og tilhørighet i et lite lokalsamfunn, som gir langsiktig verdiskaping hos barn og unge.

Besøk gjerne hjemmesidene til kommunene i Lister for å se hva den enkelte kommune har å tilby.

DPS Lister er ett av fire Distriktspsykiatriske senter i Klinikk for Psykisk Helse ved Sørlandet sykehus Helseforetak. I DPS Lister ivaretar vi tilbud innen voksenpsykiatri og vi er i dag lokalisert med enhet for Døgn og Ambulante tjenester i Kvinesdal i tillegg til allmennpsykiatriske poliklinikker i Flekkefjord, Farsund og i Kvinesdal.

Det er i tillegg poliklinikker i Flekkefjord og Farsund. Det er et godt samarbeid mellom enhetene, der man som psykologspesialist/psykolog vil ha mulighet for å være med i prosesser og oppgaver som går på tvers. 

DPS Lister, enhet for Døgn og Ambulante tjenester: 

 • Døgnpost med 8 sengeplasser, allmenn psykiatriske for voksne over 18 år 
 • I Ambulant og Akuttambulant team (AAT) behandler man akutte henvisninger internt og fra primærhelsetjenesten, samt pasienter med behov for langvarige og koordinerte tjenester, TUD og DOM. I teamet har man også ansvar for utredning av pasienter med mistanke om førstegangspsykose, samt behandling etter endt utredning.
 • Arbeids- og utdanningsspesialist knyttet til Ambulant og AAT

Vi har til sammen ledig 100 % fast stilling, som psykologspesialist/psykolog ved DPS Lister Ambulant og AAT. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Sørlandet sykehus praktiserer meroffentlighet. Offentlig søkerliste vil inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.


Arbeidsoppgaver 

 • Diagnostisk kartlegging og utredning
 • Psykologfaglige vurderinger
 • Bidra, og ha ansvar for undervisning, veiledning og behandling
 • Delta i tverrfaglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Klinisk pasientarbeid
 • Samarbeid med ulike interne og eksterne team


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist, norsk autorisasjon som psykolog, eller psykolog med lisens
 • Psykolog med lisens kan også søke på stillingen
 • Ønskelig med spesialisering 
 • Grunnleggende IKT kunnskaper og gode dokumentasjonsferdigheter
 • Krav om god skriftlig og muntlig norsk fremstillingsevne
 • Kjenner til norsk lovverk
 • Førerkort klasse B  


Personlige egenskaper 

 • Vi ønsker en kollega med faglig interesser, faglig kunnskap og gode samarbeidsevner
 • Du er en person som medvirker til å opprettholde et allerede godt fag og arbeidsmiljø
 • Vi ønsker videre en person som vil være med å utvikle vårt tjenestetilbud for å møte utfordringer som kommer underveis
 • Du må evne å være fleksibel og selvstendig
 • Du må like å jobbe i team der man drøfter og veileder hverandre i pasientsaker tverrfaglig
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr 

 • Et godt og inkluderende, faglig og sosialt arbeidsmiljø
 • P.t  4 mnd. studiepermisjon m/lønn hvert 5. år for psykologspesialister
 • For ikke-spesialister legges forholdene til rette til tilegning av relevant spesialitet
 • Vi kan tilby et tverrfaglig spennendene arbeidsmiljø, godt samarbeidsklima og god administrativ støtte
 • Jobben er utfordrende og mange varierte oppgaver, med gode muligheter til å påvirke egen arbeidshverdag
 • Du vil ha mulighet til å tenke framtidsrettet, og sammen med ledelsen og flinke medarbeidere, videreutvikle tilbudet for pasientene
 • Gode lønnsbetingelser og ansettelse etter avtale
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale
 • Medlemskap i KLP
 • For psykologer vil vi kunne tilby et spesialiseringsløp
 • Poliklinikkens kliniske problemstillinger er svært varierte og dekker et bredt spekter av behandlingsmessige utfordringer, tilnærminger og metodevalg. Som ansatt har du god mulighet for å påvirke egen arbeidshverdag
 • Veiledning


Kontaktinformasjon: Linn Berstad, enhetsleder, tlf. 452 52 410 og Atle Ersdal, teamleder, tlf. 466 36 641.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

Søknadsfrist:14.04.2024

- Trygghet når du trenger det mest
Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook
 

Søknadsfrist
14. april 2024