Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Er du psykologspesialist eller psykolog og har lyst til å arbeide med barn og ungdom i et godt, tverrfaglig kollegium bør du vurdere en av disse stillingene.

For å styrke satsingen mot nyhenviste pasienter, bidra til å redusere uønsket ventetid og skape bedre flyt i pasientbehandlingen har vi tidligere styrket bemanningen med  ekstra stillinger og øker nå ytterligere.

Ved BUPP Sarpsborg er det fra før 21,5 behandlerstillinger totalt, fordelt på 22 personer. Dine kolleger vil være leger, barnevernspedagoger, vernepleiere, pedagoger og flere fra din egen faggruppe. Mange har klinisk videreutdanning og flere har spesialistkompetanse. Vi har som oppdrag å utrede og behandle barn og unge i alderen 0 -18 år hvor det mistenkes eller foreligger kjent psykisk lidelse. Alle pasienter som tas inn til utredning eller behandling er vurdert og gitt rett i henhold til Prioriteringsveileder - psykisk helsevern for barn og unge. Pasientene følger gjeldende nasjonale pasientforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern for barn og unge.

For tiden er vi i gang med et forbedringsarbeid som tar sikte på å komprimere utredningsarbeidet initialt og omorganisere det videre arbeidet slik at både utvidet utredning og behandlingsaktivitet kan foregå mer intensivt enn i dag og således heve kvaliteten på det kliniske arbeidet.


Arbeidsoppgaver

 • Kartlegge, utrede og behandle pasienter i henhold til faglige retningslinjer, gjeldende lovverk og nasjonale pasientforløp
 • Gjennomføre normerte tester
 • Terapeutisk arbeid
 • Foreldrearbeid, -terapi, veiledning og psykoedukasjon
 • Samarbeid med kommunale instanser som skole, barnevern, PPT og andre
 • Samarbeid med andre enheter i avdeling BUP/HABU
 • Deltakelse i tverrfaglige drøftinger
 • Journalføring, inkl. rapport- og epikriseskriving


Kvalifikasjoner
Vi søker medarbeidere med norsk autorisasjon, primært godkjent spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Samtidig ser vi etter deg som har:

 • Kompetanse og erfaring fra tidligere arbeid med våre pasientgrupper
 • Utredningskompetanse, gjerne også nevropsykologisk
 • Kompetanse/erfaring/interesse for bestemte pasientgrupper som f. eks.:

           - Barn med autismespekterforstyrrelser
           - Sped- og småbarn
           - Samspillsarbeid
           - Traumeutsatte barn
           - Barn med tilknytnings- og relasjonsvansker
           - Barn med spiseforstyrrelser
           - Barn med atferdsvansker
           - Annet 

Personlige egenskaper
Du som søker stillingen bør:

 • Like å samarbeide med andre fagpersoner og samtidig mestre selvstendig arbeid
 • Kunne balansere seriøsitet og faglighet med humor og latter rundt lunsjbordet
 • Kunne bidra med egne meninger og kompetanse og samtidig være åpen for andres innspill og bruke disse til pasientens beste og egen læring
 • Være en stabil og trygg kollega som er til å stole på og samtidig evne å be om innspill, hjelp og bistand ved behov
 • Evne å innrette deg etter gjeldende regler og rutiner og samtidig være fri til å stille spørsmål og bidra til utvikling
 • Være åpen, respektere forskjeller og kunne dra i lag ved å by på egen kunnskap og kompetanse 
 • Mestre en travel arbeidshverdag med høyt tempo og arbeidspress 


Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige og dyktige kolleger
 • Dedikerte kolleger med en utpreget stå-på-vilje 
 • Høyt faglig nivå og en arena for læring og utvikling
 • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP
   

Etter helsepersonelloven § 20a er det krav om politiattest ved tilsetting. 

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon:
Ragnhild Lund Jensen, klinisk vernepleier/stedfortreder, tlf. 907 33 037, e-post rajens@so-hf.no
Thorbjørn Pedersen Haglo, seksjonsleder, tlf. 69 86 98 00, e-post xhohag@so-hf.no


Lenke til annonsen
Søk på stillingen


 

Søknadsfrist
21. november 2023