Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup), Familieenheten, Kristiansand

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (Abup) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Familieenheten i Kristiansand har følgende ledige stillinger: 

 • 1 x 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog i Sped- og småbarnsteamet
 • 1 x 100 % fast stilling for Nevropsykolog/psykologspesialist/psykolog i Nevroteamet
 • 1 x 100 % svangerskapsvikariat for psykologspesialist/psykolog i Nevroteamet

Familieenheten tilbyr spesialiserte tjenester innen fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og består av Familieteam, Sped- og småbarnsteam og Nevroteam. Familieenheten og ABUP er inne i en omstilling, og opptatt av å utvikle spesialiserte tilbud. Vi er derfor opptatt av en satsning på spesialister.

Sped- og småbarnsteamet er et team for barn i alderen 0-5 år og tilbyr spesialisert utredning og behandling i nært samarbeid med familie og andre hjelpeinstanser. For spesialister som vil jobbe og videreutvikle seg innenfor dette fagfeltet er det mulig å søke videreutdanning i psykisk helse sped- og småbarn i regi av RBUP/UIA.

Nevroteamet er tverrfaglig sammensatt og jobber primært med deloppdrag knyttet til utredning og oppfølging av barn med Nevroutviklingsforstyrrelse.

Familieteamet gir et behandlingstilbud til hele familien, der barnet eller foreldrene blir henvist. Teamet har spesielt fokus på familie- par, foreldresamtaler og gruppetilbud. Teamet holder pt. på med et større forskning/utviklingsprosjekt om emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST).

Vi er en enhet som er opptatt av å jobbe sammen og gi støtte til hverandre. Vi har mye fokus på å ha og bevare et godt arbeidsmiljø.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV, og til lønnsfastsettelse.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Psykolog arbeider i tverrfaglig team
 • Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat og spesialisthelsetjenesten
 • Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern
 • Spesialist må utføre spesialistoppgaver 


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist, norsk autorisasjon som psykolog eller lisens som psykolog
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en medarbeider som har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og med bidrag til teamet/samarbeidspartnere
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Trives med både utredning og behandlingsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Spesialister opparbeider seg rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5. år til enhver gjeldende overenskomst
 • Lønn etter overenskomst
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Videreutdanning
 • Eget kontor
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning, jfr. krav i spesialiseringsforløpet
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • P.t. fleksibel arbeidstid


Kontaktinformasjon: Margit Langerak, enhetsleder, tlf. 947 80 756.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
8. oktober 2023