Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), poliklinikk Lister

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) gir spesialisthelsetjenester til barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister samt én tverrgående merkantil enhet. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Poliklinikken i Lister har følgende stilling ledig: 
1x100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale.

Poliklinikken er tverrfaglig sammensatt og består i dag av 18 årsverk. Enheten har lokalisasjoner i Farsund og Flekkefjord. Oppmøtested er Farsund eller Flekkefjord. Stillingen er p.t. poliklinisk, men ambulant virksomhet må påregnes. Enheten tilbyr polikliniske spesialisthelsetjenester innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og samarbeider tett med andre enheter i ABUP og resten av helseforetaket. I tillegg er det et nært samarbeid med førstelinjetjenesten. Poliklinikken har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger og andre aktuelle aktører. 

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning og diagnostisering av psykiske lidelser hos barn og unge
 • Behandling i tråd med nasjonale retningslinjer
 • Veiledning av foreldre, samarbeidspartnere og kollegaer
 • Arbeid i tverrfaglig team
 • Tett samarbeid med skole, PPT, Barnevernstjeneste og andre instanser i førstelinjetjenesten, samt øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Som spesialist kan arbeidsoppgavene også innebære å delta i inntaksteam, bistå ikke-spesialister i vurderinger, samt ha en viktig rolle i tverrfaglig team
 • Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern (ved behov)
 • Psykologspesialist/psykolog arbeider i tverrfaglig team


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Ønskelig med spesialist, fortrinnsvis i barne- og ungdomspsykologi
 • Relevant test- og utredningskompetanse
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper

 • Vi er ute etter riktig person med riktig kompetanse for å utfylle teamet, personlig egnethet vil derfor bli tillagt stor vekt
 • Vi ønsker en medarbeider som har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og med bidrag til teamet/samarbeidspartnere
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Evne og kunnskap til å ha fokus på barnet og barnets behov i arbeid med foreldrene og samarbeidspartnere
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team


Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5. år til enhver gjeldende overenskomst
 • Lønn etter kvalifikasjoner
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver, en spennende arbeidshverdag
 • Veiledning jf. krav til spesialistutdanningen/lisensordningen
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling
 • Stilling i en IA-bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring


Kontaktinformasjon: Siv Sandnes, enhetsleder, tlf. 957 22 327.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. oktober 2023