Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset Østfold HF - DPS Halden-Sarpsborg, ambulant team

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her. 

Er du vår nye engasjerte psykologspesialist/psykolog? 


Ambulant akutteam er en sentralisert enhet i sykehuset Østfold, organisert under DPS Fredrikstad, men med lokale team ved de enkelte DPS på dagtid. Vi har ledig fast 100 % stilling i vårt tverrfaglige sammensatte ambulant akutteam ved DPS Halden – Sarpsborg som for øvrig består av dyktige og engasjerte spesialsykepleiere/vernepleiere, sosionom og psykiater. Ambulant akutteam har ansvar for å vurdere og koordinere øyeblikkelig hjelp-henvisninger og elektive henvisninger. Vi har et utstrakt samarbeid med primærhelsetjenesten, kommunale helsetjenester samt samarbeid med øvrige enheter i spesialisthelsetjenesten. Vårt team holder til på Haldenklinikken, sammen med 4 øvrige seksjoner i DPS Halden-Sarpsborg som består av en voksenpsykiatrisk poliklinikk og to psykiatriske døgnseksjoner på Haldenklinikken og en voksenpsykiatrisk poliklinikk i Sarpsborgklinikken. For psykologspesialist er det mulig å delta i ambulant akutteams sentraliserte vaktordning på kveld/helg.

Hos oss tilrettelegges det for faglig utvikling, blant annet gjennom kurs og konferansedeltakelse for å vedlikeholde spesialitet. Vi oppmuntrer alle våre psykologspesialister til å inngå i faglig utviklingsarbeid, og muligheten til å kunne kombinere klinisk arbeid med fagutvikling eller forskning er stor. Våre fagmiljøer er preget av høyt engasjement og faglig nivå, og vi forsøker å legge til rette for at hver enkelt medarbeider skal kunne utvikle seg som behandler.


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering av pasienter som henvises for øyeblikkelig hjelp, ambulant og poliklinisk oppfølging
 • Foreta diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter som har behov for det i kontakt med ambulant akutteam
 • Samarbeide med fastleger, kommunehelsetjenester samt øvrige seksjoner i klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 • Delta i tverrfaglig team 
 • Sammen med seksjonsleder og psykiater utvikle tjenesten med fokus på prioritering av øyeblikkelig hjelp


Kvalifikasjoner

 • Psykolog med norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialist i klinisk psykologi
 • Erfaring fra arbeid med personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser
 • Bør ha sertifikat klasse B


Personlige egenskaper

 • Sans for å jobbe teambasert
 • Vi søker en psykolog med gode kommunikasjonsferdigheter, som jobber effektivt i en tidvis hektisk hverdag
 • Faglig trygghet i vurdering av pasienter
 • Bidrar både faglig og sosialt
 • Personlig egnethet vektlegges


Vi tilbyr

 • Et svært godt og humørfylt arbeidsmiljø
 • Et tverrfaglig og høyt kompetent kollegium
 • Deltagelse i faglig utvikling i seksjonen
 • Gode muligheter for faglig oppdatering og utvikling
 • For psykologspesialist er det mulig å delta i ambulant akutteams sentraliserte vaktordning på kveld/helg
 • Et godt velferdstilbud i Sykehuset Østfold
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning i KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: John Olav Signebøen, seksjonsleder, tlf. 452 05 022.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. juni 2023