Du er her

Psykologspesialist/Psykolog

Sykehuset Østfold HF - Seksjon for utredning

Sykehuset Østfold er ett av Europas mest høyteknologiske sykehus og tilbyr spesialisthelsetjenester innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til mer enn 300 000 innbyggere i Vestby og Østfold i Viken fylke. Våre hovedoppgaver er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring.

Over 5000 medarbeidere skaper sterke og engasjerte fagmiljøer. Fra ulike roller og ståsted i organisasjonen har vi felles mål om å gi pasienten en helhetlig, fremragende og omsorgsfull helsetjeneste.   

Sykehuset Østfold er lokalisert i et topp moderne sykehus på Kalnes og i et oppgradert sykehus i Moss. I tillegg finnes prehospitale tjenester og en rekke tilbud innen psykisk helsevern nært der pasientene bor. Fra våre lokasjoner er det aldri lang vei til kyst, villmark eller trivelige byer. Les mer om oss på vår nettside ved å trykke her

En av våre dyktige psykologer går over i annen stilling i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling, og vi ser etter en psykologspesialist som har lyst til å jobbe i et fagfelt i stadig faglig utvikling og i en organisasjon med høye faglige ambisjoner. Stillingen er ledig for tiltredelse fra 1. juni 2023.

Seksjon utredning  er den del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling i Sykehuset Østfold HF, og er organisert i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling. Avdelingen har 5 poliklinikker i henholdsvis Halden, Sarpsborg, Askim, Fredrikstad og Moss. I tillegg har avdelingen 2 døgnseksjoner ved sykehuset i Moss; TSB Avrusning og TSB Utredning.

Seksjon Utredning har 26,5 årsverk, fordelt på  sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, helsefagarbeidere, psykologer og lege. Seksjonens hovedoppdrag er utredning av komplekse tilstander (ROP-lidelser), hvor det er nødvendig med døgninnleggelse for sluttføring av påbegynt utredning. Vi gjennomfører også stabiliseringsopphold etter endt avrusning. Oppholdene er fra 3 til 6 uker. Seksjonen utfører Sykehuset Østfold sitt ansvar for gjennomføring av vedtak etter Helse- og omsorgstjenestelovens § 10-2, såkalt rustvang. Vi er opptatt av teamarbeide, hvor psykologen har en sentral posisjon i planlegging og gjennomføring av utredningene, men hvor det samtidig er en tverrfaglig gruppe som jobber i fellesskap for å få best mulig kvalitet på de helsetjenester vi gir. Arbeidsmengden gir ofte rom for fordypning og grundighet, men kan også være hektisk. Vi vil gjerne høre fra deg om du synes dette høres spennende ut, og om du kjenner deg igjen i kvalifikasjonene vi spør etter nedenfor.


Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide utredningsplaner og gjennomføre psykologiske utredninger, etter bestilling/henvisning fra lokal TSB-poliklinikk
 • Deltakelse i miniteam rundt utrednings- og tvangspasienter
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere 
 • Veiledning av miljøterapeuter
 • Delta i seksjonens morgen- og behandlingsmøter
 • Delta og være pådriver i videre utvikling av seksjonens faglige fundament og fremtidige mandat


Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/psykolog
 • Norsk autorisasjon / eventuelt lisens
 • Erfaring fra rusbehandling og/eller psykisk helsevern er en fordel
 • Utredningserfaring


Personlige egenskaper

 • Erfaring fra og interesse for rusbehandling og psykisk helsevern
 • Gode evner til relasjonsbygging og kommunikasjon
 • Erfaring fra, og gode evner til tverrfaglig samarbeide, men samtidig kunne jobbe selvstendig
 • Evne til å bidra til et godt, mangfoldig og trygt arbeidsmiljø for alle
 • Kreativitet og fleksibilitet i forhold til rolleutforming


Vi tilbyr

 • Vi tilbyr veiledning og tilrettelegging for spesialisering i klinisk psykologi
 • Mulighet for aktiv deltakelse i utviklingsarbeide, både på avdelings- og seksjonsnivå
 • Gode forsikringsordninger
 • Pensjonsordning gjennom KLP

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring, disse må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.


Kontaktinformasjon: Dag-Werner Myhre-Svendsen, seksjonsleder, tlf. 476 00 304.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
3. april 2023