Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk spesialseksjon

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

BUPA søker psykologspesialist/psykolog! 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) tilbyr utredning og behandling av barn og ungdom i alderen 0 til 18 år, og deres familier, som har behov for tjenester på spesialisthelsenivå for å avhjelpe psykiske vansker. BUPA tilbyr også rådgivning og konsultasjonstjenester til fagpersonell ved kommunale instanser som arbeider innenfor psykisk helse.

BUPA sped- og småbarnspoliklinikk i Tønsberg tar imot barna fra 0-3 år og risikogravide fra alle kommunene i Vestfold. I tillegg tilbys barn opptil skolealder intensive utrednings- og behandlingstilbud ved spesielt sammensatte og alvorlige tilstandsbilder. Vi har bred kompetanse innen sped- og småbarnsbehandling med 10 kliniske stillinger fordelt på overlege, psykologspesialister/psykolog og spesialister i klinisk pedagogikk /spesialpedagog.

Seksjonen består for øvrig av fylkesdekkende BUP nevropsykiatrisk poliklinikk med 5 stillinger for nevropsykologer, nevropedagog, samt spesialergoterapeut.

Du som ansettes får fast stilling i BUPA fra 01.02.23 og det er i det intensive småbarnstilbudet vi trenger deg nå. Vi håper dette virker interessant, og ser frem til å høre fra deg! Ønsket tiltredelse er 01.02.2023 eller etter nærmere avtale. 


Vi søker deg som

 • Har stor interessert for småbarns psykiske helse i en bio-psyko-sosial forståelsesramme
 • Trives med å arbeide i tverrfaglig utrednings- og behandlingsteam
 • Verdsetter samarbeid med kommunale tjenester, inkludert barnehager, med somatiske avdelinger og øvrig psykisk helsevern
 • Ønsker å bidra til kvalitet- og fagutvikling. 


Kvalifikasjoner

 • Norsk psykologautorisasjon
 • Spesialist i barne- og ungdomspsykologi, gjerne med sped- og småbarnsfordypning, eller psykolog som er i gang med spesialiseringen
 • Reell arbeidserfaring med utredning og behandling av barn under 6 år
 • Den som ansettes må beherske norsk språk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse.

Den som får tilbud om stilling må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Personlige egenskaper

 • Du inngir trygghet og tilstedeværelse i møte med sårbare barn og foreldre
 • Du er kreativ og fleksibel, samtidig strukturert i det pasientadministrative arbeidet
 • Du er raus og respektfull i møte med kollegaer, pasienter og samarbeidspartnere
 • Du kan trives med undervisningsoppdrag
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø hvor vi hele tiden jobber for å forbedre helsetjenestene vår
 • Moderne, flotte lokaler med behandlings- og møterom tilpasset avdelingens behov
 • Leasingbil ved ambulant arbeid
 • Egen forskningsenhet i klinikk psykisk helse og avhengighet

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning. 


Kontaktinformasjon: Berit Lande, seksjonsleder, tlf. 417 03 011.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
30. november 2022