Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset i Vestfold HF - Ungdomspsykiatrisk seksjon

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.

SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.

Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.

I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du jobbe i et spennende, engasjert og tverrfaglig team?
Intensivt Ungdomsteam (IUT) søker deg!
 

Ungdomspsykiatrisk seksjon ved BUPA Vestfold består av en sengepost med 6 sengeplasser i tillegg til et intensivt ambulant tilbud (Intensivt Ungdomsteam - IUT). Seksjonen tilbyr utredning og behandling for ungdom i alderen 13-18 år.
Seksjonen har egen vaktordning på dagtid, psykolog/psykologspesialist inngår i denne.


Arbeidsoppgaver

Intensivt ungdomsteam (IUT) er et ambulant behandlingstilbud til ungdom og familier i BUPA som er i akutt krise eller med store funksjonsfall, der det vurderes at innleggelse ikke er det mest hensiktsmessige. Teamet består av overlege, psykologspesialist og barnevernspedagog. Vi samarbeider tett med de ansatte på døgnavdelingen og jobber for å finne gode alternativer til innleggelse. Vår målgruppe er ungdommer med suicidalproblematikk/selvskading, psykosemistanke, alvorlige traumereaksjoner, eller annen alvorlig symptomutvikling. Vi kan møte ungdommen hjemme, på skolen eller andre arenaer, og vi har fleksibilitet til å tilpasse intensiteten etter behov.

Vi jobber tett med foresatte/pårørende og kommunale samarbeidspartnere for forstå ungdommen og for å etablere riktige og gode hjelpetiltak. I noen saker samarbeider vi også tett med barnevernsinstitusjoner, gjerne i form av veiledning og arbeid med samforståelse. Vi har i hovedsak korte behandlingsløp og tilbakefører til poliklinikk/andre instanser når den akutte fasen er over eller når hensiktsmessige hjelpetiltak er etablert.


Andre oppgaver:

 • Behandlingsansvar for pasienter i henhold til gjeldende lover, forskrifter og veiledere
 • Periodevis arbeid inne på døgnpost
 • Veiledning internt og eksternt
 • Psykiatrisk tilsyn på somatisk avdeling
 • Akuttansvar (vakttelefon) på dagtid

 
Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som psykolog eller psykologspesialist
 • Du er nysgjerrig på ungdom og nettverket rundt dem, og hva som kan bidra til funksjonsfall og symptomuttrykk
 • Du har erfaring fra akutte vurderinger i psykisk helsevern
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk (skandinavisk) både muntlig og skriftlig
 • Det forutsettes oppholds- og arbeidstillatelse i Norge
 • Søkere må ha gyldig førerkort klasse B 

Den som får tilbud om stillingen må legge frem politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).


Personlige egenskaper

 • Du liker å jobbe intensivt og tidsavgrenset med ungdom i krise
 • Du er engasjert, kreativ ift tilnærmingsmetoder og kan jobbe selvstendig og effektivt i team
 • Du har erfaring fra, og liker tverrfaglig samarbeid
 • Du ønsker å bidra til et trygt og positivt arbeidsmiljø
 • Du har gode kommunikasjonsferdigheter
 • Du liker en jobb som ikke alltid er planlagt og ønsker å jobbe ambulant når det trengs
 • Personlig egnethet tillegges avgjørende vekt i ansettelsen


Vi tilbyr

 • En spennende jobb i et tverrfaglig, positivt arbeidsmiljø med stort faglig engasjement
 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Teamarbeid i alle saker
 • Mulighet for å tilegne seg vedtakskompetanse
 • Tjenestebil i arbeidshverdagen
 • Lønn etter gjeldende overenskomst
 • Gode permisjonsordninger for psykologspesialister
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP  

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning. Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse. Vi minner om at alt arbeid etter fylte 18 år er relevant ved ansiennitetsberegning.  


Kontaktinformasjon: Marianne Jønsberg, seksjonsleder, tlf. 416 10 614.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
1. oktober 2022