Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Familieklinikken, Kristiansand

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister og utekontorer i Lillesand og Mandal. I tillegg til den kliniske virksomheten er det en betydelig forskningsvirksomhet.

Familieenheten i Kristiansand har følgende stilling ledig: 
1 x 100 % fast stilling for psykologspesialist/psykolog. Tiltredelse etter avtale.

Familieenheten tilbyr spesialiserte tjenester innen fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge og består av familieteam, sped- og småbarnsteam og nevroteam.

Stillingen er p.t. knyttet til familieteamet. Familieteamet gir et behandlingstilbud til hele familien, der barnet eller foreldrene blir henvist. Vi gir et utredning og behandlingstilbud og har spesielt fokus på familie- par, og foreldresamtaler. I tillegg har vi også ulike gruppetilbud. Vi holder pt. på med et større forskning/utviklingsprosjekt om emosjonsfokusert ferdighetstrening for foreldre (EFST).

Familieteamet er et tverrfaglig team av 12 terapeuter som har stort engasjement for barna og familiene vi møter. Vi jobber  tett sammen og gir god støtte til hverandre, både faglig og menneskelig, i krevende saker. Vi er på jakt etter deg som kan utfylle teamet, som  kan bidra med din kompetanse som spesialist, har høy faglig integritet og er nysgjerrig på en systemisk tilnærming til barn og unges psykiske utfordringer.    

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell § 20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling innenfor fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge
 • Psykolog arbeider i tverrfaglig team
 • Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUF etat og spesialisthelsetjenesten
 • Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern 
 • Spesialist må utføre spesialistoppgaver 
 • Psykologspesialist/ psykolog arbeider i tverrfaglig team


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon eller lisens som psykolog
 • Det er ønskelig med psykolog med spesialisering i Familieterapi
 • Kunnskap om og erfaring med å arbeide med hele familier vil være en fordel
 • Erfaring fra psykisk helsearbeid med barn og unge er en fordel
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper

 • Vi ønsker en medarbeider som har evne til å arbeide målrettet og analytisk både i selvstendig arbeid og med bidrag til teamet/samarbeidspartnere
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Pålitelighet, fleksibilitet og god arbeidskapasitet
 • Trives med både utredning og behandlingsoppgaver
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst
 • Lønn etter overenskomst
 • Et team bestående av engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Veiledning, jfr. krav i spesialiseringsforløpet
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling  
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP, gruppe- og ulykkesforsikring 


Kontaktinformasjon: Margit Langerak, enhetsleder, tlf. 947 80 756.


Lenke til annonsen 

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
22. mai 2022