Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Sørlandet sykehus - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal

- Trygghet når du trenger det mest

Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no

Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Aust-Agder er en av i alt 8 avdelinger innen Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. DPS Aust-Agder gir allmennpsykiatriske spesialisthelsetilbudet til innbyggere over 18 år med psykisk lidelse, i Aust-Agder fylket, samt til deres pårørende. Spesialisthelsetilbudet omfatter akutt-kriseintervensjon, spesialisert utredning og behandling poliklinisk, ambulant og i døgnpost. I tillegg gis det råd og veiledning til den kommunale helse- og omsorgstjenesten i fylket.

DPS Aust-Agder har tre allmennpsykiatriske polikliniske team lokalisert i Arendal, Grimstad og Tvedestrand samt et team for gruppebehandling basert på dialektisk atferdsterapi (DBT) og skjematerapi. Videre har avdelingen en enhet for ambulante tjenester som består av et ambulant akutt-team (AAT), et FACT team for behandling av psykoselidelser samt et FACT team for behandling av nysyke. DPS Aust-Agder har i tillegg en døgnenhet med tilbud for alle typer psykiatriske lidelser.

AAT tilbyr øyeblikkelig hjelp-tjeneste som kan bistå førstelinjetjenesten i hele Aust-Agder. AAT tar imot henvisninger per telefon fra fastlege, legevakt, kommunal psykisk helsetjeneste, politi, AMK og andre enheter i spesialisthelsetjenesten. Responstid for tiltak er inntil fire timer etter mottatt henvisning. AAT jobber ambulant og er et flerfaglig team. De kan vurdere pasienten hjemme, på fastlegens kontor, på legevakta eller andre steder. Teamet har 6 stillinger for psykologspesialister/psykologer og 6 stillinger for erfarent personell med høgskoleutdanning og relevant videreutdanning. Alle disse arbeider turnus etter oppsatt turnusplan med 35.5 timers arbeidsuke.

I AAT er det nå ledig 2 stillinger:
1 x 100 % stilling fast psykologspesialist/psykolog
1 x 100 % stilling vikariat i turnus inntil 1 år som psykolog/psykolog med lisens

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

 

Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering og behandling av pasienter i alvorlig psykisk krise
 • Ta stilling til om pasient skal innlegges eller tilbys hjemmebehandling
 • Veiledning av pårørende og samarbeid med tjenestene i kommunen samt øvrig spesialisthelsetjeneste
 • Kortvarig oppfølging av pasienter etter utskrivelse eventuelt til annet tilbud er etablert

 

Kvalifikasjoner 

 • Autorisasjon som psykolog. Gjelder fast stilling
 • Vi ønsker en person med erfaring, god faglig kunnskap og faglig nysgjerrighet
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med DPS Aust-Agders behov
 • Beherske et skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort for personbil
 • Erfaring fra rusfeltet er ønskelig
 • Psykologspesialist vil ha fagansvaret,  i teamet, sammen med overlege

 

Personlige egenskaper 

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Søker må være fleksibel og handlingsorientert
 • Være trygg i og kunne håndtere psykiske og fysiske utfordringer

 

Vi tilbyr 

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring

 

Kontaktinformasjon: Ørjan Fossheim, enhetsleder, tlf. 917 67 733 og Anne C Steenfeldt-Foss, teamleder/psykiatrisk sykepleier, tlf. 975 13 216.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Arbeidssted
Sørlandet sykehus - DPS Aust-Agder, Ambulant akutt-team, Arendal
Søknadsfrist
3. mars 2019