Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Drammen DPS poliklinikken Konnerud

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distrikts-psykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon, lokalisert hhv. i Drammen sentrum og på Konnerud. Ved vår poliklinikk på Konnerud er et helse og arbeid team nylig etablert.  Team «Helse og arbeid» (tidligere Raskere tilbake) er et arbeidsrettet behandlingstilbud for personer med angst- og depresjonslidelser som er sykmeldt eller står i fare for å bli det.  Det skal utvikles kurs- og gruppetilbud for pasientene, og vi er i gang med å etablere et tilbud for muskel– og skjelettlidelser i samarbeid med Drammen sykehus.

Tilbudet ved Helse og arbeid utvikles i «sykehus i nettverk»-modell som blant annet innebærer:

 • Felles opplæring av alle Helse og arbeid teamene i Vestre Viken
 • Faglige nettverksmøter


Arbeidsoppgaver:

 • Utredning og behandling av pasienter med moderate angst- og depresjonslidelser etter evidensbaserte metoder. Arbeidsrettet og tidsavgrenset behandlingsfokus
 • Veiledning av ikke-spesialister
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Informasjon og kunnskapsformidling


Kvalifikasjoner:

 • Spesialist i klinisk voksenpsykologi eller arbeidspsykologi
 • Psykologer som har kort tid igjen til spesialistgodkjenning kan også søke
 • Evne til å jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Fullført videreutdanning i kognitiv terapi og/eller metakognitiv terapi er en fordel
 • Erfaring fra arbeid ved poliklinikk er en fordel
 • Kompetanse/interesse innen helsepsykologi er en fordel
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper:

 • Vi søker dyktige og positive psykologer med engasjement innen faget og som ønsker å ta aktiv del i utviklingen av helsetjenestene
 • Stor arbeidskapasitet og interesse for faglig utvikling
 • Løsningsorientert og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å jobbe i team
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr:

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Dynamisk klinikk og avdeling i utvikling
 • Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende på Konnerud, kort avstand til Drammen sentrum
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster


Kontaktinformasjon: Gro Kristiansen Reiersen, seksjonsleder, tlf. 919 12 511 og Ellen Ihlen Møyner, teamleder, tlf. 922 56 498.

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

Arbeidssted
Drammen DPS poliklinikken Konnerud
Søknadsfrist
15. februar 2019