Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sarpsborg kommune - prosjektstillinger - Virksomhet forebyggende tjenester

Sarpsborg kommune har ca. 57 000 innbyggere og ligger sentralt plassert syd i Viken med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.

I kommunen finner du både det nye sykehuset  Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen. Byen feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene "Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig" og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen "Sammen skaper vi Sarpsborg". Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn".

www.sarpsborg.com

Beskrivelse av arbeidssted

Virksomhet forebyggende tjenester har ledig prosjektstillinger som psykologer i 89 % og 50 % stilling i barneskolene i kommunen Stillingene er organisatorisk plassert i Virksomhet forebyggende tjenester som blant annet består av 3 familiesentre. Familiesentrene er tverrfaglig sammensatt av helsesekretær, jordmor, helsesykepleier, lege, barnefysioterapeut, familierådgiver, psykolog, psykiatrisk sykepleier og ungdomskontakt. I tillegg består virksomheten av ergoterapi- og fysioterapitjeneste, flyktningehelse, samt Sarpsborg krisesenter.


Stilling/Arbeidsoppgaver

Psykologene skal jobbe i barneskolen sammen med helsesykepleier, lege og skolenes pedagogiske personell. Målet er å arbeide primærforebyggende og helsefremmende med psykisk helse. Arbeidsoppgavene vil være på undervisning i grupper og klasser, samt veiledning til barn, deres familier og samarbeidende personell. Det påberegnes også deltakelse i samarbeidsmøter og fagutvikling innenfor fagfeltet, samt bistå i koordinering og oppfølging av innsats knyttet til barn, unge og familier i kommunen. Stillingen som er i 89 % jobber i full stilling, og har fri alle skolens ferier. Stillingene er ledig fra dags dato og med varighet ut 2023, med mulighet for forlengelse.
 

Krav til utdanning

Norsk autorisasjon som psykolog, profesjonsstudium. 


Erfaring

Det er ønskelig med erfaring fra helsefremmende og forebyggende arbeid, veiledning og undervisning, samt erfaring med tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid.


Personlig egenskaper

Vi ønsker oss medarbeidere som gløder for barne- og familieperspektivet og som har et stort engasjement for tidlig intervensjon, helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og familier. Vi søker psykologer med høy faglighet og fagetisk bevissthet. Vi ønsker deg som er en lagspiller og pådriver til samarbeid, med evne og vilje til forpliktende samhandling, samtidig som du kan arbeide selvstendig. Du må like undervisning og ha en utadrettet profil. Du må være systematisk og strukturert, også med tanke på statistikk og rapportering. 

Vi ønsker oss fleksible og løsningsorienterte kollegaer som tar initiativ og ansvar, og som bidrar positivt til å skape et godt arbeidsmiljø. Du må ha gode norskkunnskaper og gode kommunikasjonsferdigheter - muntlig og skriftlig, samt inneha god relasjonell kompetanse. Det legges stor vekt på personlig egnethet.


Vi tilbyr

En arbeidsplass med flere faggrupper, et godt arbeidsmiljø og fagmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer. Veiledning. God oppfølging ved oppstart og vi har co/kollega. Stillingen lønnes etter statens regulativ.


Øvrige vilkår/annet

Søkere må ha førerkort klasse B og bør disponere bil. Den som ansettes må fremlegge gyldig politiattest.


Søknad sendes

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post. Dersom du ikke har tilgang til egen PC kan du låne ved kommunens Bibliotek (ikke for interne brukere) eller ved kommunens Servicetorg tlf. 69 10 80 00.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.


Utlyst dato: 21.04.2021    Vår ref. 5592


Kontaktperson

Grete Lind, virksomhetsleder, mobil 926 11 985, e-post grete.lind@sarpsborg.com
 

Søknadsfrist
19. mai 2021