Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Nordlandssykehuset HF - Salten DPS, Psykisk Helse- og rusklinikken, Korttidspoliklinikken

Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten. Vi har et voksende forskningsmiljø. Les mer om oss og jobbmulighetene på jobb-nordlandssykehuset.no. Følg eller kontakt oss på: Facebook, LinkedIn, YouTube eller Twitter

Salten distriktspsykiatriske senter (Salten DPS) er lokalsykehus for Salten-regionen med ca 83 000 innbyggere. Senteret har to allmennpsykiatriske døgnenheter (enhet B og enhet D). Senterets polikliniske virksomhet består av to allmennpsykiatriske team i henholdsvis Bodø og Fauske, psykoseteam for tidlig intervensjon og korttidspoliklinikk. Salten DPS er en avdeling i Psykisk Helse og Rusklinikken ved Nordlandssykehuset.

Korttidspoliklinikken ved Salten DPS er et nyopprettet tilbud, som skal tilby effektive og målrettede behandlingsforløp for elektivt henviste pasienter med moderate tilstander av psykisk lidelse. Vi behandler primært angst og depresjon, mindre komplekse traumetilstander, men av og til også andre tilstander. Det er opprettet 2 nye psykologspesialist-stillinger på teamet.

Korttidspoliklinikken er tverrfaglig sammensatt av erfarne kliniske konsulenter, psykolog(er)/psykologspesialist(er) og overlege(r) i psykiatri. Vi er et team med godt humør, stor takhøyde og god samarbeidsånd. Om dette høres spennende ut og du innehar rett kompetanse og kvalifikasjoner, samt ønsker å ta aktiv del i utøvelsen og videre utforming av vårt nye behandlingstilbud, er du velkommen til å søke.


Arbeidsoppgaver 

 • Poliklinisk utredning og behandling, fortrinnsvis av pasienter i kortere behandlingsforløp
 • Veiledning og undervisning til medarbeidere, samarbeidspartnere og pasienter/pårørende
 • Dokumentasjon/journalføring ihht gjeldende faglige og etiske retningslinjer, inklusive oppfyllelse av nasjonale krav jfr. pakkeforløp for psykisk helse og rusbehandling
 • Utarbeidelse av, og involvering i, utrednings- og behandlingsplaner
 • Psykoedukasjon og hjelp til selvhjelp
 • Behandling med kognitiv og metakognitiv terapi, samt andre relevante terapi- og behandlingsformer


Kvalifikasjoner 

 • Du må ha norsk godkjenning som spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • Psykologer i spesialisering kan også søke og evt. ansettes midlertidig frem til spesialistgodkjenning foreligger
 • Du må beherske norsk flytende, både skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra poliklinisk utredning og behandling er en forutsetning
 • Erfaring/kompetanse innen kognitiv, eller metakognitiv terapi, er en fordel


Personlige egenskaper 

 • Du må være fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig, samtidig som du viser gode samarbeidsevner
 • Du må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • En spennende og utfordrende jobb
 • Godt arbeidsmiljø
 • Salten DPS har et godt tverrfaglig fagmiljø med fokus på faglig vekst og utvikling
 • For psykologer vil arbeidsgiver dekke og tilrettelegge for spesialiseringsløp med tilpasning av praksiskrav, veiledning og kurs
 • Mulighet for avtale om flexitid, innenfor kjernetid og tilpasset daglig drift
 • En jobb der du får arbeide selvstendig i, men også sammen med andre
 • NLSH har gode spesialiserings- og etterutdanningstilbud. Det er også mulighet for å drive forskning
 • Annen tiltredelsesdato kan avtales med nærmeste leder


Kontaktinformasjon: Erlend Olav Mjelde, enhetsleder, tlf. 470 32 502, e-post erlend.olav.mjelde@nlsh.no og Remi Fredheim, avdelingsleder, tlf. 970 41 466.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. mai 2021