Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sørlandet sykehus HF - DPS Solvang, OCD-team, Kristiansand

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

DPS Solvang er en av 8 avdelinger i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus HF. Vi er det desentraliserte spesialisthelsetilbudet i voksenpsykiatri for en befolkning på ca 53.000 innbyggere, og dekker tidligere Songdalen kommune samt Kristiansand kommune vest for Otra.
Avdelingen har 10,5 stilling for psykiater, 23,2 stillinger for psykolog, hvorav 16,2 er psykologspesialister. Disse betjener en døgnpost samt en poliklinikk med allmennteam, FACT-team og gruppeteam. I tillegg har vi 78 stillingshjemler med annen helsefaglig utdanning.

Vi har fokus på fagutvikling og har for tiden følgende pågående forskningsprosjekt:
2 PhD. kandidater innen OCD-behandling
PhD prosjekt: Samarbeid i Individual Placement and Support (IPS)
PhD: Brystsmerteprosjektet - effekt og kostnadsbesparelse av selvhjelpsintervensjon for pasienter med brystsmerter uten kroppslig forklaring.


Allmennteamet ved Solvang har et eget OCD-team som er del av et nasjonalt nettverk hvor det arbeides etter metoden B4DT (Bergen 4 day treatment). OCD-teamet. Teamet har regionalt ansvar for behandling av OCD, samt lokalt ansvar for behandling av visse andre angstlidelser. Teamet har 5 stillinger hvorav 2 psykologer, 2 psykologspesialister og 1 overlege.

I OCD-teamet har vi ledig 1 års vikariat for psykologspesialist/psykolog med tiltredelse 01.01.2021

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver 

 • Være med å drive intensive firedagers grupper både for OCD og andre angstlidelser
 • Delta i teammøter
 • Vurdering av henvisninger og dialog med fastleger
 • Diagnostiske vurderinger, kartlegging, utredning og behandling
 • Behandlingsansvar for pasienter
 • Veiledning annet helsepersonell
 • Delta i flerfaglig samarbeid internt og med eksterne samarbeidspartnere
 • Delta i fagutviklings- og planleggingsarbeid
 • Delta og bidra i undervisning
 • Innføring og opplæring i intensiv 4-dagers behandling vil bli gitt


Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon
 • Relevant spesialisering
 • Kjennskap til gjeldende lover og regelverk
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig


Personlige egenskaper 

 • Gode samarbeidsevner
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt


Vi tilbyr 

 • Et engasjert og godt fagmiljø
 • En spennende og krevende jobb
 • Kollegialt fellesskap
 • Mulighet for forskning
 • Lønn etter gjeldende avtaler


Kontaktinformasjon 

 • Inger Lill Laukvik, psykologspesialist/teamleder, tlf. 38 17 48 00
 • Marianne Rønberg, enhetsleder, tlf. 38 17 48 22
 • Per Egeland, avdelingssjef, tlf. 905 74 999


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
23. oktober 2020