Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Jæren DPS - Mestringspoliklinikken/Kløver 2

N.K.S. Jæren distriktpsykiatriske senter AS er en privat ideell institusjon som eies og drives av Norske Kvinners Sanitetsforening, Rogaland, har driftsavtale med Helse Vest og pensjonsordning i KLP. Senteret ligger sentralt på Bryne med gåavstand til jernbane og bussholdeplass. I antall årsverk har vi 6 LIS stillinger og 12 overlegestillinger samt 7 psykologstillinger og 12 psykologpsesialist stillinger. Senteret har tilsammen 167 årsverk.

Jæren DPS består av tre differensierte sengeposter, ambulant akutt–team, ACT-team, allmennpsykiatrisk poliklinikk, gruppepoliklinikk, psykosepoliklinikk og forsknings- og undervisningsenhet. Senteret er både psykiatrisk sykehus og DPS for jærkommunene Klepp, Time, Hå og Gjesdal. Videre er senteret psykiatrisk sykehus for dalanekommunene Egersund, Sokndal, Bjerkreim og Lund.

Les mer om Jæren DPS her

Psykologspesialist/psykolog, fast 100 % stilling, for tiden ved Mestringspoliklinikken/Kløver 2

Stillingen er knyttet til sengepost Kløver 2 og Mestringspoliklinikken (psykosepoliklinikk). Psykologen vil ha sitt arbeid likt fordelt mellom psykosepoliklinikk og sengepost. Psykosepoliklinikk og sengepost har et tverrfaglig behandlerteam bestående av to psykiatere, tre psykologer og flere psykiatriske sykepleiere.


Arbeidsoppgaver 

  • Mange av våre pasienter har behov for og får tilbud om oppfølging over lang tid. Tilbudet organiseres gjennom gruppebehandling, psykoedukasjon, individualterapi og medikamentell behandling. Psykologen vil ha et selvstendig ansvar for å utrede, diagnostisere, behandle og følge opp pasienter både under og etter innleggelser. I tillegg vil arbeidsoppgavene inkludere bidrag til videreutvikling av faglig profil i enhetene, samt delta i og styrke det tverrfaglige samarbeidet internt og eksternt.


Kvalifikasjoner 

  • Psykolog med erfaring og/eller interesse for behandling og utredning av pasienter med psykoselidelser
  • Psykolog som ikke er ferdig spesialist oppfordres til å søke. Forholdene vil da bli lagt til rette for spesialisering


Personlige egenskaper 

  • Faglig sterk, engasjert og fleksibel
  • Opptatt av pasientene sine individuelle behov og ressurser i behandlingen
  • Målrettet og strukturert; evne til å jobbe både selvstendig og i team


Vi tilbyr 

  • Godt faglig miljø i utvikling med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
  • Dersom stillingen tenkes nyttet i et spesialiseringsforløp, vil to års arbeid bli godkjent som et år i døgnavdeling og et år valgfri praksis
  • Konkurransedyktig lønn og ekstra avlønning for vedtakskompetanse


Kontaktinformasjon: Bård Bakke, enhetsleder, tlf. 926 00 562 og Inger Aareskjold Salte, enhetsleder, tlf. 917 05 087.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
12. oktober 2020