Du er her

Psykologspesialist/psykolog

Sykehuset Innlandet HF - Barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling, Kringsjåtunet
Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.   Divisjon Psykisk helsevern er den største divisjonen i Sykehuset Innlandet. Divisjonen består av sykehusene Reinsvoll og Sanderud, fire distriktspsykiatriske sentre (DPS), to barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og en barne- og ungdomspsykiatrisk døgnavdeling. Divisjonen har totalt ca 1650 årsverk.
Kringsjåtunet er et av helseforetakets døgntilbud for ungdom, i alderen 12 - 18 år, innen psykisk helsevern og er pr. i dag godkjent med totalt 6 døgnplasser.
 
Tre av plassene er for ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser. I tilknytning til institusjonen er det en egen skoleenhet.
 
Behandlingen bygger på en utviklingsstøttende behandlingsmodell som vektlegger et samarbeid med ungdommen selv, deres familier og nettverk, samt det lokale hjelpeapparatet. Det vektlegges kontinuerlig faglig utvikling og kompetansestyrking. Institusjonen har til sammen 26 stillinger fordelt på enhetsleder, overlege, psykologspesialist, miljøterapeuter samt administrativt og teknisk personell.
 
Ved ansettelse må gyldig politiattest fremlegges.


Arbeidsoppgaver
 • Inneha oppgaver knyttet til inntaksvurderinger, utredning, diagnostisering, behandling og utskriving
 • Bidra med individuelle og familieorienterte terapeutiske tjenester
 • Være med å bygge opp og videreutvikle FBT/Maudsley
 • Faglig veiledning av personalet
 • Være med og videreutvikle tilbudet innen psykisk helsevern for barn og unge i regionen. En dreining fra rene døgninnleggelser til mer arenafleksible tilbud
 • Samarbeid med ulike eksterne instanser

Kvalifikasjoner
 • Norsk offentlig godkjenning som psykologspesialist/psykolog
 • Beherske norsk språk både skriftlig og muntlig
 • Vi ønsker primært psykologspesialist med fordypningsområde i klinisk barne- og ungdomspsykologi eller klinisk familiepsykologi
 • Dersom det ikke søker ferdige psykologspesialister, kan psykologer som er godt i gang med spesialiseringen bli vurdert
 • Vi ønsker søkere med høy kompetanse innen utredning samt erfaring med behandling av spiseforstyrrelse

Personlige egenskaper
 • Evne til å jobbe strukturert og tverrfaglig
 • Fleksibel med stor arbeidskapasitet og vilje til å sikre et godt samarbeid på alle nivå
 • Godt humør og engasjement

Vi tilbyr
 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i KLP
 • Tilrettelegging for nasjonal og internasjonal oppdatering
 • Deltakelse i faglig fellesskap med andre psykologer/profesjoner
 • For søkere uten spesialistkompetanse vil det bli lagt rette for spesialisering
 • Være en del av et miljø preget av kvalitet, trygghet og respekt
Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette. 


Kontaktinformasjon: Harald Renolen, psykologspesialist, tlf. 611 17 412 i perioden 17.06 - 03.07.20 + 03.08. - 14.08.20 og Oddhild Saunes, fung. enhetsleder, tlf. 907 65 313 i perioden 17.06 -03.07.20 + 03.08. - 14.08.20.
 
 
Søknadsfrist
14. august 2020