Du er her

Psykologspesialister og psykologer

Vestre Viken, BUPA Asker BUP

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.  I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Asker BUP har nå ledig både faste stillinger og et vikariat for psykologspesialister og psykologer. Stillingene er knyttet til generalistteamene ved Asker BUP. Poliklinikken har et godt arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse. Vi har bred utredningskompetanse og mange ulike behandlingsmetoder. På Asker BUP er det god dekning med lege - og psykologspesialister.

Asker BUP har 29 kliniske fagstillinger fordelt på tre team, egen nevrogruppe med to nevropsykologer og spesialister i klinisk pedagogikk, samt et kontorteam. Asker BUP har et utstrakt samarbeid med kommunene vi skal betjene, øvrige enheter i BUPA og Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Vi holder på med kompetanseutvikling innenfor flere fagområder. Vi vektlegger god tilgjengelighet for barn og unge i vårt opptaksområde, godt internt tverrfaglig samarbeid og utstrakt samhandling med fastleger og førstelinjetjenesten. Asker BUP holder til i lyse og trivelige lokaler i Kulturhuset i Asker sentrum med kort gangavstand til togstasjonen.


Arbeidsoppgaver 

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom
 • Utstrakt samarbeid med barnas foreldre og nære omsorgsgivere
 • Samarbeid med og veiledning av førstelinjetjenesten
 • Tverrfaglig teamsamarbeid med medarbeidere i poliklinikken
 • Veiledning og opplæring internt og eksternt


Kvalifikasjoner 

 • Psykologspesialist og psykolog
 • God erfaring fra arbeid med barn og unges psykiske helse i BUP
 • I en av stillingene ønsker vi gjerne psykologspesialist eller psykolog med kompetanse i arbeid med sped- og småbarn


Personlige egenskaper 

 • Høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe strukturert og systematisk
 • Evne til å skape trivsel i en travel jobbhverdag
 • Evne til å arbeide selvstendig og i tverrfaglig team
 • Faglig allsidighet, fleksibilitet, gode samarbeidsevner
 • Må beherske norsk for skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt       


Vi tilbyr 

 • Interessante arbeidsoppgaver i et hyggelig arbeidsmiljø
 • Inspirerende fagmiljø med høy kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og kompetanseutvikling
 • Vi holder til i moderne lokaler i Asker kulturhus
 • Fleksitidsordning
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen


Opplys gjerne i søknadsteksten om du søker vikariat, fast ansettelse eller om begge er aktuelle.

Kontaktinformasjon: Jørgen Blom, seksjonsleder, tlf. 906 55 204.


Lenke til annonse 

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. oktober 2019