Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog med teamleder­funksjon for angstteam - Sørlandet sykehus

DPS Østre Agder, Poliklinikk i Arendal/Froland

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

DPS Østre Agder bygger et team for spesifikk angst-behandling. Arbeidet er allerede påbegynt og det er behov for en faglig og administrativ teamleder. Teamet skal behandle pasienter over 18 år med angstlidelser. Opptaksområdet er 15 av 25 kommuner i østre del av Agder. Avdelingen har allerede flere medarbeidere med fordypning i kognitiv terapi og Meta kognitiv terapi, og flere er under utdanning og veiledning. Høsten 2020 startet opplæring i firedagers behandling for panikk/agorafobi og 4 terapeuter med MCT-utdanning har drevet grupper for GAD/helseangst. Avdelingens mangeårige sosialfobi grupper skal også videreutvikles i denne sammenheng. Avdelingen har i regi av NAV tilknyttet IPS-medarbeidere, og arbeidet med å tilrettelegge for gjeninntredelse i arbeidslivet vil ha prioritet der det er et behov hos våre pasienter. For tiden består teamet av flere psykologer og psykiatere i varierende stillingsbrøker avsatt til angstbehandling. 
 

Vi søker en psykologspesialist/psykolog som vil være fagansvarlig for teamet og ønsker å jobbe systematisk med å organisere og videreutvikle et robust angst-team. 

Arbeidet vil innbefatte administrative, faglige og kliniske oppgaver knyttet til utredning og behandling av pasienter. Psykologspesialisten/psykologen vi søker må ha interesse for, og helst kompetanse innen spesifikk angstbehandling. Søker må ha evnen til å engasjere og til å organisere tilbudet på tvers av teamene i enhet for poliklinikk og gruppebehandling. Dette vil kreve god samhandling med enhetsledere og teamledere. Teamleder lokaliseres til enhet for poliklinikk- og gruppebehandling i Arendal, men gruppeterapi gjennomføres også ved DPS Østre Agders andre polikliniske lokasjoner etter behov. 

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.
 

Arbeidsoppgaver

 • Koordinering av angsttilbudet i den allmennpsykiatriske poliklinikken 
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med angstlidelser 
 • Gjøre vurderinger av pasienter inn til de ulike angsttilbudene 
 • Behandling gis individuelt og i gruppe
 • Poliklinikken legger vekt på internt tverrfaglig samarbeid
 • Spesialister og erfarne psykologer gir veiledning til psykologer under utdanning
 • Samarbeid med fastleger og andre eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Gyldig autorisasjon
 • Søker må ha interesse for, og helst kompetanse innen spesifikk angstbehandling
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk godt, både muntlig og skriftlig. Nivå tilsvarende “Bergenstesten”
 • Vi ønsker en person med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med poliklinikkens behov 

Personlige egenskaper

 • Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet
 • Gode evner til flerfaglig og kollegialt samarbeid
 • Fleksibel og handlingsorientert
 • Selvstendighet og ansvarsbevissthet er viktige egenskaper
 • God struktur
 • God skriftlig fremstillingsevne

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og interesse for faglig utvikling av tjenestetilbudet.
 • Høyt faglig nivå og et utfordrende og variert arbeid
 • Veiledning
 • Studiepermisjon i 4 måneder for spesialister, hvert 5 år.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Pensjonsordning (2 % pensjonstrekk), gruppe- og ulykkesforsikring
 • Flyttegodtgjørelse etter avtale 
   

Kontaktinformasjon

Anne Dalen, enhetsleder/overlege, tlf. 918 85 088

Lenke til annonse
Søk på stillingen
 

Søknadsfrist
28. september 2021