Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Trasoppklinikken

Trasoppklinikken er en ISO-sertifisert stiftelse som tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i tråd med avtale med Helse Sør-Øst RHF. Stiftelsen er ideologisk knyttet til 12-trinnsmodellen, og har en integrert modell, der de fleste anerkjente metoder innen rus- og avhengighetsmedisin/psykologi benyttes. Målgruppen er voksne med alkohol- og medikamentavhengighet/samtidig bruk og deres familier/pårørende. Klinikken har eget vurderingsteam. Det tilbys poliklinisk behandling, dagbehandling for ruspasienter og familiemedlemmer, samt korttidsbehandling ved døgnklinikken med 35 plasser hvorav 6 plasser til elektiv avrusning.

Vi har ledig fast stilling som psykologspesialist/psykolog ved vår avdeling Mottak/avrusning.
Stillingen ønskes besatt av psykolog/psykologspesialist som har relevant praksis, gjerne fra døgnbehandling innen TSB. Arbeidsoppgavene vil blant annet innbefatte kartlegging /utredning, individualbehandling, gruppeundervisning, gruppesamtaler, fellessamtaler med familie, veiledning av personalet, delta i vurderingsteam, samarbeid med andre instanser, m.m.

Psykologen inngår i det tverrfaglige behandlingsteamet som består av sykepleiere, psykolog/psykologspesialist, sosionom, psykiater/lege og rusterapeut. Psykologen vil være en del av det tverrfaglige behandlingsteamet på mottak/avrusning og ved døgnavdelingen.

God samarbeidsevne og personlig egnethet vil vektlegges. Det forutsettes at søker behersker norsk godt både muntlig og skriftlig.

Vi kan vi tilby:

  • Hyggelig og spennende arbeidsmiljø i tverrfaglig team
  • Faglig utvikling/veiledning og internundervisning, og mulighet for å delta på eksterne kurs
  • Pensjonsordning i KLP
  • Klinikken har eget kjøkken/kantine


Tiltredelse: Etter avtale

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til avdelingsleder Mottak/avrusning Berit Frogner, tlf. 23 34 82 00 eller leder HR, fag og kvalitet Bente Myklebust.

Søknad sendes: Berit Frogner, e-post b.frogner@trasoppklinikken.no
Søknadsfrist: 09.05 2021

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets mai-utgave som utkommer 3. mai 2021 
 

Søknadsfrist
9. mai 2021