Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

Fekjær psykiatriske senter

Fekjær psykiatriske senter (Fekjær) er en stiftelse innen spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Sør Øst RHF. Senteret består av døgnenhet, poliklinikk og overgangsboligene Fekjærtunet. Døgnenheten behandler voksen ungdom i aldersgruppen 18–35 år med alvorlige psykiatriske lidelser. Noen har tilleggsproblem rus. Vi er en aktiv behandlingsenhet og behandlingstiden er 3–4 måneder. Vi vektlegger en psykodynamisk tenkning, men også med andre forståelsestilnærmeringer av kognitiv og relasjonell inspirasjon.

Fekjær har et stort og godt fagmiljø med bl.a. psykiatere, psykologspesialist, spesialsykepleiere,
sosionomer og idrettskonsulenter.

Fekjær har en erfaren psykologspesialist ansatt i hel stilling, men ønsker å styrke psykologtilbudet.

Vi søker derfor etter PSYKOLOGSPESIALIST/PSYKOLOG i 100 % stilling

Se full utlysningstekst på vår hjemmeside: https://www.fekjaer.no/

Kontaktpersoner:
psykologspesialist Rigo Mozart, tlf. 902 58 571, e-post: rigo.mozart@fekjaer.no
ass. institusjonssjef Perlestenbakken, tlf. 915 13 484, e-post: tor.anders.perlestenbakken@fekjaer.no

 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets november-utgave som utkommer 1. november 2019
 

Søknadsfrist
22. november 2019