Du er her

Psykolog­spesialist / psykolog

ØSTBYTUNET Senter for behandling og fagutvikling Psykisk helsetjeneste for barn

Østbytunet ligger ved Ahus i Lørenskog, 15 km fra Oslo sentrum.

Vi har 29 behandlings plasser for barn i tre døgnavdelinger, en familie avdeling og ambulante tjenester.

Østbytunet er en del av psykisk helsetilbud i Helse Sør-Øst. Senteret eies av Norske Kvinners Sanitetsforening Akershus.

www.østbytunet.no

Det er ledig stilling ved vår døgnavdeling «Eplehagen». Psykologen ivaretar ansvaret for behandlingen ved avdelingen. Arbeidsoppgavene er varierte og innbefatter deltakelse i avdelingsmøter, behandlingskonferanser, samarbeid med 1. linje instanser, samarbeid med behandlingsskolen og familiearbeid. Østbytunet har 8 psykologer ansatt. Lønn avtales etter kvalifikasjoner. Tiltredelse i stillingen ønskes senest august 2019, men gjerne fra 1. mai 2019.

 

 Ta gjerne kontakt på telefon 67 92 20 40. Spør etter sjefpsykolog Rune Frøyland, eller daglig leder Rolf Lein.

 

Søknad sendes
Østbytunet, postboks 14, 1477 Fjellhamar,  eller til ostbytunet@gmail.com  

 

Annonsen er fra Tidsskriftets Januar-utgave som utkommer 02. januar 2019

Arbeidssted
ØSTBYTUNET Senter for behandling og fagutvikling Psykisk helsetjeneste for barn
Søknadsfrist
25. januar 2019