Du er her

Psykologspesialist/ psykolog

Sørlandet sykehus HF - Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP), Akutt/ambulant enhet

- Trygghet når du trenger det mest Sørlandet sykehus er Agders største kompetansebedrift, med over 7000 ansatte fordelt på ulike lokasjoner. Vi har ansvar for spesialisthelsetjenester innen fysisk og psykisk helse og avhengighetsbehandling. I tillegg utdanner vi helsepersonell, forsker og underviser pasienter og pårørende.

Les mer om oss på www.sshf.no og følg oss på facebook

Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) tilbyr tjenester innenfor psykisk helsevern for barn og unge. Vår målgruppe er barn og ungdom under 18 år og deres familier. ABUP har kliniske enheter i Arendal, Kristiansand og Lister. I tillegg til klinisk virksomhet drives det et betydelig forskningsarbeid.

Akutt/Ambulant enhet (AAE) i Kristiansand har følgende stilling ledig: 
1 x 100 % vikariat stilling for psykologspesialist/psykolog. Vikariatet har ett års varighet med mulighet for forlengelse. Tiltredelse etter avtale.

AAE består av et akutt team og et ambulant team, og flere spesialiserte fagteam. Enheten har en klar nettverksorientert profil og jobber tett med foresatte, barnevernstjenester, BUFetat, skoler, fastleger, legevakt og andre aktuelle aktører. I tillegg tilbyr enheten ambulante tjenester og familieterapi. Målgruppen er barn, unge og familier som trenger mer intensivt tilbud enn en vanlig poliklinikk kan tilby.  

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Ta kontakt for mer informasjon.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.


Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av barn, ungdom og familier innenfor fagområdet psykisk helsevern for barn og unge
 • Oppgaver knyttet til spesialitet
 • Det er et krav at spesialist tar ansvar for vedtak etter Lov om psykisk helsevern 
 • Veiledning av foreldre og samarbeidspartnere og intern i enheten
 • Tett samarbeid med førstelinjetjenesten, skole/PPT, Barnevernstjeneste, BUFetat  og spesialisthelsetjenesten 
 • Psykologspesialist arbeider i tverrfaglig team
 • Arbeidsoppgaver i andre enheter i avdelingen kan tilkomme


Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykolog
 • Psykolog med spesialisering i klinisk barne- og ungdomspsykologi eller spesialist i klinisk voksenpsykologi
 • God kunnskap om og erfaring med arbeid med barn og unge i kriser, familiearbeid og nettverkstenking
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt ferdigheter i bruk av dataverktøy er nødvendig  
 • Førerkort klasse B


Personlige egenskaper

 • Evne til å både kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Gode samarbeidsevner
 • Trives med å jobbe tverrfaglig
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement 
 • Pålitelighet, fleksibilitet og stor arbeidskapasitet 
 • Evne til å skape trygghet 
 • Evne til å se og vurdere egen kommunikasjonsstil og væremåte, og tilpasse egen stil til de en møter
 • Evne og kunnskap til å ha fokus på barnet og barnets behov i arbeid med foreldrene
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 


Vi tilbyr

 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 måneder studiepermisjon hvert 5 år til enhver gjeldende overenskomst
 • Lønn etter gjeldende overenskomst og kvalifikasjoner 
 • Engasjerte og faglig dyktige kollegaer, samt et godt arbeidsmiljø  
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver 
 • Mulighet for faglig og personlig utvikling 
 • Mulighet for å utdanning innen kliniske terapiretninger etter avtale
 • Veiledning ved behov
 • En avdeling forankret i helseforetakets verdigrunnlag
 • En avdeling og klinikk i utvikling 
 • Stilling i en IA bedrift
 • Medlemskap i KLP


Kontaktinformasjon: Rita Bergestig, konstituert enhetsleder, tlf. 991 19 030.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
8. oktober 2023