Du er her

Psykologspesialist - psykolog

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - Allmennpoliklinikk, Seksjon 3 Nidaros Distriktspsykiatriske Senter (Nidaros DPS) Klinikk Psykisk Helsevern, allmenn, rehabilitering og sikkerhet

St. Olavs hospital - Universitetssykehuset i Trondheim - er ett av tre sykehusforetak i Helse Midt-Norge. Hovedtyngden av virksomheten er lokalisert i Trondheim der vi har et av Europas mest moderne sykehusanlegg. Sykehuset er bygd integrert med Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU, og her arbeider klinikere, forskere og studenter side om side. St. Olavs hospital har ca. 10 500 ansatte og et brutto budsjett på 10 milliarder kroner. Det er en målsetting at arbeidsstyrken gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Mer informasjon finnes på www.stolav.no

Vil du bli en av våre nye kollegaer  i vår Allmenpoliklinikk?

Psykologspesialist/psykolog 1 vikariat i 100 % stilling fra 01.12.2021 - 31.12.2022

Psykologspesialist/psykolog 1 2 års vikariat fra 01.01.2022 - 31.12.2023 

Stillingene er i  Seksjon 3 - Allmenpoliklinikk. 

Poliklinikkene ved Nidaros DPS tilbyr utredning og behandling til pasienter over 18 år med psykisk lidelse. Pasienter som gis rett til prioritert helsehjelp i en av våre poliklinikker har moderate til alvorlige psykiske plager og det foreligger en funksjonssvikt i arbeid, sosialt eller familiært. Ettersom vi møter så mange ulike mennesker og problemstillinger, har vi behov for en bred kompetanseprofil ved vår DPS og våre poliklinikker har opparbeidet seg god kompetanse på ISTDP, EMDR, kognitiv terapi og ulike traumebehandlingsformer.

Ta gjerne kontakt så forteller vi mer om Seksjon 3, Allmenpoliklinikk.

Nidaros DPS er en del av spesialisthelsetjenesten i Psykisk Helsevern for voksne i Trøndelag, og ligger på Østmarkneset, Lade. Vi har lokalsykehusfunksjon for en befolkning på ca. 115 000 innbyggere. Opptaksområde går fra Fosen i vest via Trondheim og Malvik og Selbu i Øst. Våre kjerneoppgaver består av utredning, diagnostikk og behandling til voksne med psykiske helseutfordringer. Oppfølgingen og behandlingen kan være både akutt og planlagt, poliklinisk eller ved døgnopphold. Vi er opptatt av fag, kompetanseutvikling og forskning.  Vi har et eget Lærings- og mestringssenter med fokus på pårørende, samt et forsterket fokus på psykisk helse og arbeid.

Les mer om Nidaros DPS her: https://stolav.no/avdelinger/divisjon-psykisk-helsevern/nidaros-dps


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med pakkeforløp PHV
 • Målrettet samarbeid internt og eksternt med våre samarbeidspartnere
 • Fagutvikling gjennom teamdeltakelse, veiledning og undervisning (psykologspesialister er tillagt veiledningsansvar for psykologer under spesialisering)
 • Holde seg oppdatert innen eget fagområde


Kvalifikasjoner

 • Godkjenning som psykolog
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • God skriftlig framstillingsevne
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du har evne til å skape trivsel i en hektisk  og travel arbeidshverdag
 • Du liker å jobbe selvstendig og ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt


Vi tilbyr

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling, spennende og sammensatte arbeidsoppgaver
 • Et sosialt inkluderende arbeidsmiljø
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster
 • Veiledning og støtte til spesialisering
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordning i KLP
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA) bedrift
 • Vi ber deg gi opp minst 2 referanser
 • Vitnemål, attester og autorisasjon legges ved søknaden elektronisk


Kontaktinformasjon

 • Lars Loftet, seksjonssjef/psykologspesialist, tlf. 73 86 54 00
 • Eskil Petrovic Weisser, psykologspesialist, tlf. 73 86 54 00
 • Hilde Charlotte Kvernø, personalrådgiver, tlf. 917 24 576.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
19. oktober 2021