Du er her

Psykologspesialist og psykolog

Vestre Viken - Drammen DPS, Poliklinikken Sentrum

Vestre Viken er ett av landets største helseforetak med omlag 9 400 medarbeidere og ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere. I tillegg til behandling og utredning av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. Vi jobber for moderne, fleksible og likeverdige helsetjenester til pasientenes beste.

Som medarbeider blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, på Kongsberg og Ringerike inklusiv Hallingdal sjukestugu. Klinikk for psykisk helse og rus omfatter Psykiatrisk avdeling Blakstad, Avdeling for rus og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling og fem distriktspsykiatriske sentre.Medisinsk diagnostikk, Prehospitale tjenester og Intern service er egne klinikker. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

Vår ambisjon er å kunne tilby heltidsstillinger til alle som ønsker det.

Velkommen som søker!

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og deler av Holmestrand med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere. 

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Poliklinikken Sentrum består for tiden av 4 allmennpsykiatriske, tverrfaglige team med 46 årsverk hvorav 30 psykologstillinger. Vår hovedoppgave er primært individuell utredning og behandling. Vi har også et bredt gruppebehandlingstilbud.


Vi har for tiden følgende stillinger ledig: 

100 % fast stilling for psykologspesialist
100 % fast stilling for psykolog        


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med gjeldende føringer i pakkeforløp PHV
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Psykologspesialister gir veiledning av ikke-spesialister og evt. høyskoleutdannet personell
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykologspesialist/psykolog
 • Vi ønsker psykologer med faglig nysgjerrighet, gode faglige kunnskaper og gode samarbeidsevner
 • Motivasjon for å utvikle egen kompetanse i samsvar med enhetens behov
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse

Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Personlig egnethet vil bli vektlagt        


Vi tilbyr 

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver, godt samarbeidsmiljø
 • Mulighet for å delta som terapeut i seksjonens brede gruppebehandlingstilbud
 • Mulighet for å delta i seksjonens interne kompetanseutviklingsprosjekt BET (basal eksponeringsterapi)
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • Spesialister i faste stillinger opparbeider rett til 4 mnd. studiepermisjon hvert 5. år etter til enhver tid gjeldende overenskomst
 • Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon
 • Et sosialt, inkluderende og godt arbeidsmiljø

Tiltredelse etter avtale


Kontaktinformasjon: Vibeke Stryken Matre, teamleder/psykologspesialist, tlf. 915 56 911 og Anne-Kjersti Fyrand Garnes, seksjonsleder, tlf. 957 79 659.


Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
28. september 2020