Du er her

Psykologspesialist og psykolog

Vestre Viken - Drammen DPS Poliklinikken Sentrum

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.    I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere.

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. Poliklinikken Sentrum består for tiden av 4 allmennpsykiatriske team med 44 årsverk hvorav 28 psykologstillinger.  


Vi har ledig: 
100 % fast stilling for psykologspesialist
100 % nyopprettet fast stilling for psykolog


Arbeidsoppgaver

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser i tråd med gjeldende føringer i pakkeforløp
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Psykologspesialisten må ved behov bistå i inntaksarbeidet
 • Psykologspesialisten gir veiledning av ikke-spesialister og evt. høyskoleutdannet personell
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov


Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykolog/ psykologspesialist
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

 • et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse 
 • tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • spennende arbeidsoppgaver, godt samarbeidsmiljø
 • et sosialt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø

Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon.


Kontaktinformasjon: Anne-Kjersti Fyrand Garnes, seksjonsleder, tlf. 957 79 659


Lenke til annonsen

Søk på stillingene

 

Søknadsfrist
14. oktober 2019