Du er her

Psykolog­spesialist og psykolog

Vestre Viken, Drammen DPS Poliklinikken Sentrum

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

 Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.

I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med et befolkningsgrunnlag på ca. 135.000 innbyggere. Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon. To av poliklinikkene ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum.

Poliklinikken Sentrum består for tiden av 4 allmennpsykiatriske team med 44 årsverk hvorav 28 psykologstillinger. Vi har for tiden følgende ledige stillinger for nye engasjerte medarbeidere:

100 % fast stilling for psykologspesialist
100 % fast stilling for psykolog


Arbeidsoppgaver 

 • Vurdering, utredning og behandling av et bredt spekter psykiske lidelser
 • Behandlingsoppgaver vil hovedsaklig være tidsavgrenset, da poliklinikken må dekke det behovet som til enhver tid er for spesialisthelsetjenester i vårt lokalsykehusområde
 • Fagutvikling gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • Psykologspesialisten må ved behov bistå i inntaksarbeidet
 • Psykologspesialisten gir veiledning av ikke-spesialister og eventuelt høyskoleutdannet personell
 • Samarbeid med interne og eksterne samarbeidspartnere
 • Bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov

 
Kvalifikasjoner 

 • Godkjenning som psykolog/ psykologspesialist
 • Ønskelig med bred klinisk erfaring fra psykisk helsevern
 • Utredningskompetanse
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med kompetanse på traumelidelser og/ eller spiseforstyrrelser

 
Personlige egenskaper 

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Du liker å jobbe selvstendig og er ansvarsbevisst
 • Du arbeider strukturert og målrettet

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

 • Et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med bred faglig kompetanse
 • Tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • Spennende arbeidsoppgaver, godt samarbeidsmiljø
 • Et sosialt, inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i umiddelbar nærhet til offentlig kommunikasjon


Kontaktinformasjon: Anne-Kjersti Fyrand Garnes, seksjonsleder, tlf. 957 79 659.


Lenke til annonsen

Søk på stillingene

 

Arbeidssted
Vestre Viken, Drammen DPS Poliklinikken Sentrum
Søknadsfrist
26. mars 2019