Du er her

Psykolog­spesialist med vedtaks­kompetanse

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 180.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi samt særskilte funksjoner som Hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no.

VED KLINIKK FOR PSYKISK HELSEVERN er det ledig fast 100 prosent stilling for psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi med vedtakskompetanse. Tiltredelse senest 01.03.2020.

Klinikken består av et akuttmottak (PAM) med seks senger, og seks lukkede poster med 10 senger hver.
Vi holder til i et flott nytt bygg, beliggende på Lovisenberg sykehusområde.

Vi har øyeblikkelig-hjelp ansvar for Lovisenberg sektor, med ca 975 akuttinnleggelser per år. I tillegg til øyeblikkelighjelp funksjonen, betjener klinikken Diakonhjemmet sykehus (Psykiatrisk voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen) med 20 senger for pasienter som trenger noe lengre tids behandling etter en akuttfase. De fleste av pasientene våre har schizofreni, affektive psykoser eller andre alvorlige psykiatriske lidelser. En del har rusproblematikk i tillegg.

Vi har godt kvalifiserte medarbeidere med høyt faglig nivå. Alle postene samarbeider tett med pårørende og bydeler/primærhelsetjeneste samt akutteam og ambulante tjenester på DPS i de to opptaksområdene. Vi har fokus på redusert bruk av tvang og tverrfaglig samarbeid. Behandlerstaben består av 14 overleger, 6 psykologer/-spesialister og 9 leger i spesialisering (LIS).

Arbeidsoppgaver:
Du vil arbeide i tverrfaglig team bestående av psykiater, LIS, sykepleiere, spesialsykepleiere, sosionom, ergoterapeut og fysioterapeut. Arbeidet vil blant annet bestå av vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med psykiske lidelser – i nært samarbeid med lege, vedtaksansvar i henhold til Lov om psykisk helsevern, veiledning og undervisning. Du vil også delta i intern fagutvikling og kvalitetssikring av klinisk arbeid.

Arbeidsoppgavene er varierte med spennende faglige muligheter.

Kvalifikasjoner:
Psykologspesialist. Psykologer med inntil ett år igjen til fullført spesialisering kan også søke på stillingen.

Vi ønsker en psykologspesialist som liker variasjon, og har erfaring med og interesse for diagnostisk utredning og kunnskapsbasert behandling av innlagte pasienter – både i akuttfase og i rehabiliteringsfase. Du liker et høyt arbeidstempo og har stor arbeidskapasitet. Du bør ha interesse for pasientgruppen, gode tverrfaglige samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig i team i en sengepost. Ansvarsbevissthet, fleksibilitet samt personlig egnethet vil bli vektlagt.

Dersom du liker en variert og allsidig arbeidsdag med spennende faglige muligheter i et dynamisk miljø med teamarbeid, så kom til oss!

Kontaktperson: Rune Årskog, tlf. 948 27 306

Lenke til annonsen

 Annonsen er fra Psykologtidsskriftets september-utgave som utkommer 2. september 2019
 

Søknadsfrist
1. oktober 2019