Du er her

Psykolog/Psykolog­spesialist med teft for utvikling? Bjørnson Organisasjonspsykologene

Bjørnson Organisasjonspsykologene er en betrodd og langsiktig samarbeidspartner for utvikling av organisasjon og ledelse. Selskapet ble startet i 2001 med mål om å gjøre psykologi relevant og lønnsomt for arbeidslivet.
 
 Vår spisskompetanse innen organisasjonspsykologi og atferdsendring har høy relevans for de utfordringer virksomheter i dag står overfor – og oppdragsmengden øker. Vi styrker laget og søker psykologspesialist eller psykolog under spesialisering.

 Fagkunnskap, engasjement, lønnsomhet og tillit er Bjørnsons kjerneverdier. Vi er opptatt av å utvikle et lærende tankesett og investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon. Vil du være med og utvikle fremtidens arbeidsplass sammen med oss i Bjørnson? Skape vekst for våre kunder og bidra i utviklingen av Bjørnson? Har du erfaring innen ledelse, organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling? Liker du å spille andre god?

Vi tilbyr: Et sterkt og dynamisk fagmiljø der dyktige kolleger med ulik fagbakgrunn og erfaring setter av tid til kunnskapsdeling og erfaringsutveksling. Vi investerer betydelig og systematisk i egen organisasjon for å styrke prestasjonskultur, ledelse og medarbeiderskap. Varierte og spennende oppgaver for en rekke bransjeledende kunder. Stor frihet til å disponere egen arbeidsdag.

 • Internt program for kompetanseutvikling
 • 5-årig spesialiseringsprogram for psykologer
 • Gode karriere- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser og felles bonusordning
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger


Arbeidsoppgaver:

 • Strategisk rådgivning innen leder- og organisasjonsutvikling
 • Fasilitator for utviklingsprogram og -prosesser for ledere, team og medarbeidere
 • Støtte i endring- og omstillingsprosesser
 • Konflikthåndtering
 • Lederveiledning og psykologsamtaler for bedriftskunder
 • Foredrag og kurs som engasjerer og inspirerer


Kompetanse og arbeidserfaring:

Psykologspesialist eller psykolog. Kunnskap og interesse for folk, forretning og utvikling. Arbeidserfaring innen:

 • Organisasjons-, team- og lederutvikling
 • Solid erfaring innen klinisk fagfelt
 • Arbeidsmiljøutvikling, endrings- og omstillingsprosesser
 • HR og implementering av HR-prosesser
 • Lederveiledning


Personlige ferdigheter:

Du synes det er meningsfylt å jobbe i skjæringspunktet mellom folk, forretning, utvikling og psykologi. Er dyktig i møte med ulike mennesker, kommuniserer og presenterer effektivt samt:

 • Er dyktig på analyse av komplekse problemstillinger
 • Har høy faglig og etisk standard og opptatt av å levere kvalitet og merverdi
 • Teamorientert og motivert av kontinuerlig læring
 • Håndterer stress på en god måte

Øvrig: Gode norsk- og engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig. Søkere må ha sertifikat klasse B og disponere bil. Noe reising må påregnes.

Syns du Bjørnson virker som en spennende arbeidsgiver? Da er du velkommen til å ta kontakt med daglig leder Ingrid Ottesen, tlf. 918 22 256 eller faglig leder Ane Johnsen Lien, tlf. 414 02 259.
 
Søknad med CV sendes til: firma@bjornson.no
Vennligst ikke oppgi sensitive personopplysninger i søknad og CV.

For mer informasjon om Bjørnson, se om oss og Aktuelt.


Lenke til annonsen

 

Søknadsfrist
20. desember 2019