Du er her

Psykolog­spesialist / klinisk pedagog / klinisk sosionom

Vestre Viken, Bærum BUP

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.     I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende.  

Se mer på www.vestreviken.no

Vil du jobbe med barn og unges psykiske helse?

Bærum BUP har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist/klinisk pedagog/klinisk sosionom. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene ved Bærum BUP. 

BUPA, med ca. 320 stillinger, er organisert som egen avdeling i Klinikk for psykisk helse og rus. Avdelingen dekker et opptaksområde med totalt 100.000 barn og unge. Faglig prosjektutvikling og klinisk forskning stimuleres, og det er opprettet egen forsknings- og utviklingsenhet ved klinikken.

Bærum BUP er en av 5 poliklinikker i avdelingen. Vi har ca. 45 fagstillinger fordelt på 4 team; 2 generalistteam, et sped- og småbarnsteam og et nevroteam. Bærum BUP er også tillagt områdefunksjon for behandling av OCD fra 2014 og har etablert eget OCD-team. Det er også etablert en gruppe som arbeider med barn og unge med spiseforstyrrelser. 

Poliklinikken betjener ca. 30.000 barn og unge i opptaksområdet. Det er utstrakt samarbeid med 1. linjetjenesten, øvrige enheter i BUPA og barne- og ungdomsavdelingen i Drammen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av alle barnepsykiatriske tilstander i alderen 0-18 år
 • Utstrakt samarbeid med barnas foreldre og nære omsorgsgivere
 • Samarbeid med kommunale- og andre aktuelle instanser
 • Inngå i tverrfaglig team ved poliklinikken og samarbeide med øvrige medarbeidere i egne og hverandres saker
 • Veiledning og opplæring internt og eksternt
 • Det kan også være aktuelt med tilleggsfunksjon som teamleder for et generalistteam, da en av våre teamledere skal gå av med pensjon 

Kvalifikasjoner

 • Psykologspesialist/klinisk pedagog/klinisk sosionom
 • Erfaring fra arbeid med barn og unges psykiske helse
 • Bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten 
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du behersker norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig  

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og interesse for faglig utvikling
 • Stor arbeidskapasitet  
 • Selvstendighet, samt god evne til struktur og egenorganisering
 • Gode samarbeidsevner, løsningsorientert og fleksibel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Et stort og trivelig arbeidsmiljø med gode og erfarne kollegaer
 • Spennende arbeidsoppgaver 
 • En poliklinikk som er opptatt av god og virksom pasientbehandling, faglig utvikling og klinikknær forskning
 • Godt samarbeid med Bærum kommunes mange tjenester for barn og unge
 • Lønn og tiltredelse etter gjeldende overenskomster
 • Gode velferdsordninger – bl.a. personalhytter og kunstforening

 

Ved eventuell intern rekruttering vil andre stillingsbrøker og vikariater bli ledig. 

Politiattest må foreligge før tiltredelse.

 
For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder/psykologspesialist Carl-Aksel Sveen på tlf. 67 52 36 00.

Lenke til annonsen
Søk på stillingen 
 

Søknadsfrist
17. juni 2019