Du er her

Psykologspesialist i psykoseteam

Akershus universitetssykehus HF - DPS Øvre Romerike, Tidlig intervensjon og rehabilitering (TIRE)

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for ca. 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

«Menneskelig nær – faglig sterk» er vår visjon

Divisjon psykisk helsevern har ca. 1850 årsverk og består av sykehusavdelingene Akuttpsykiatri, Spesialpsykiatri og Alderspsykiatri, samt lokalbaserte tjenester ved fem distriktspsykiatriske sentre (DPS), Avdeling barn og unges psykiske helsevern (BUP) og Avdeling rus og avhengighet (ARA). Behandlingsstedene til de lokalbaserte tjenestene innen DPS, BUP og ARA er på Øvre Romerike, Nedre Romerike, Groruddalen, Follo og Kongsvinger. I tillegg har divisjonen en avdeling for voksenhabilitering og en forskningsavdeling.

DPS Øvre Romerike gir lokalbasert behandlingstilbud til en befolkning på over 100.000, fordelt på seks kommuner. DPS Øvre Romerike er samlokalisert i et moderne bygg   på Jessheim, 30 minutters togreise fra Oslo S og 10 minutters gange fra Jessheim stasjon. Eller 30 minutter med bil fra Oslo sentrum og gratis parkering. DPS ligger kun 20 minutters avstand fra Romeriksåsene , vakker natur året rundt. DPS Øvre Romerike består av allmennpsykiatrisk poliklinikk, seksjon gruppeterapi, akutt-team og døgnavdeling. Seksjon psykose er en tverrfaglig organisert seksjon bestående av fire psykologer, tre overleger, LIS lege, tre psykiatriske sykepleiere, klinisk sosionom og sosionom.

Seksjon psykose utreder og behandler pasienter i F 20 spekteret med mistanke om psykose. Vi behandler pasienter med tilbakevennende psykose og pasienter som har et kronisk forløp og som trenger koordinerende tjenester. Vi behandler også pasienter med Bipolar lidelse type 1. Vår seksjon har ansvar for pasienter underlagt tvungen psykisk helsevern uten døgnopphold og pasienter dømt til behandling. Vi er faglig opptatt av riktig bruk av tvang. Vi vektlegger samarbeid med pårørende, førstelinjetjenesten og avdelinger innad i AHUS. Vi tilbyr våre pasienter, i tillegg til individuell behandling ,gruppebehandling IMR - illness management recovery, nettverksmøter- åpen dialog. Vi arrangerer pårørendekurs 2 ganger i året. Vi har fokus på betydningen av arbeid til tross for psykisk lidelse, og er i prosjekt om IPS ( individual placement and support). Vi er også med på en forskningsstudie om samvalg.

Vi har ledig fast 100 % stilling som psykologspesialist  ved seksjon psykose poliklinikk (TiRe). Er du psykolog i spesialisering kan det vurderes ansettelse på bakgrunn av erfaring, faglige kvalifikasjoner, interesse og forståelse for fagfeltet.


Arbeidsoppgaver 

 • Psykologfaglig utredning, behandling, vurdering, avklaring og differensialdiagnostikk
 • Psykologspesialist må påregne faglig ansvar for pasienter på TUD
 • Psykolog må påregne behandleransvar for TUD
 • Det gis opplæring i TUD arbeid
 • Psykologspesialist må påberegne ansvar for veiledning av psykologer og andre kolleger
 • Vurdering av henvisninger lokalt og i DPS, deltakelse i inntaksteam
 • Samarbeid med aktuelle instanser og pårørende
 • Deltakelse i generelt utviklingsarbeid i seksjonen og i avdeling DPS
 • Bidra til implementering av pakkeforløp
 • Deltakelse i forskningsarbeid


Kvalifikasjoner 

 • Autorisert psykolog
 • Godkjent psykologspesialist
 • Kjennskap til helsemyndighetenes føringer og lov- og forskriftsverk
 • Forståelse av spesialisthelsetjenestens rolle i behandlingsapparatet
 • Må ha interesse og forståelse for fagfeltet psykose og bipolare lidelser

Personlige egenskaper 

 • Gode kommunikasjonsevner
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Førerkort

Vi tilbyr 

 • DPS Øvre Romerike og seksjon psykose har faglig engasjerte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø
 • Vi har fokus på fag og fagutvikling og arbeider tverrfaglig
 • Ukentlig gruppeveiledning for psykologer ledet av spesialist
 • Ukentlig felles internundervisning
 • Felles fagmøter for psykologer
 • Spesialiseringsprogram/videreutdanning
 • Divisjon psykisk helsevern har fag og forskningsavdeling (FOU)
 • AHUS har bedriftsidrettslag og kulturtilbud
 • Hytteutleie
 • Boligutleie og barnehageplasser


Kontaktinformasjon: Dag Alfredsen, psykologspesialist, tlf. 63 94 13 00 og Kristin Andersen Landet, seksjonsleder, tlf. +47 976 61 359.

 

Lenke til annonsen

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
24. september 2020