Du er her

Psykologspesialist / erfaren psykolog

Lovisenberg Diakonale Sykehus - SPHR Gruppebehandling

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er lokalsykehus for ca. 200.000 innbyggere i flere sentrumsbydeler i Oslo innen indremedisin og psykisk helsevern. Sykehuset har en omfattende planlagt kirurgi, samt særskilte funksjoner som Lovisenberg lindring og livshjelp og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO. Sykehuset eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, og har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Sykehuset er basert på et diakonalt verdigrunnlag med ikke-kommersielt formål. Det forventes at du som medarbeider hos oss bidrar aktivt til at vi lever opp til våre kjerneverdier kvalitet og nestekjærlighet. Se www.LDS.no

På Lovisenberg verdsetter vi mangfold og inkludering. Som sykehus for Oslos sentrumsbydeler møter vi mangfoldet i befolkningen hver dag. Medarbeidere med ulik kompetanse, bakgrunn, livserfaring og perspektiv gir gode forutsetninger til å ta vare på hver enkelt pasient og bidrar til samarbeid og forståelse. Vi håper du vil bli en av oss! 

Har du erfaring med gruppepsykoterapi? Vi utvider vår tverrfaglige gruppeseksjon! 


Seksjon Gruppebehandling består av 19 behandlere, tverrfaglig sammensatt og med ulike videreutdanninger innen gruppeterapi Institutt for gruppeanalyse (IGA) og ellers fordypning i ulike felt. Vi samarbeider om utvikling av kunnskapsbasert praksis i våre behandlingstilbud. Seksjonen er medlem av «Nettverk for personlighetsforstyrrelser», og vi både bidrar til forskning og nyttiggjør oss av det nasjonale kompetansemiljøet for gruppepsykoterapi.

Nå ønsker å utvide vår tverrfaglige gruppeseksjon med en ny psykologspesialist/erfaren psykolog med gruppepsykoterapeutisk erfaring og utdanning til 100 % fast stilling. 

Visjon for seksjon gruppe: Vi er en relevant, attraktiv og kunnskapsbasert seksjon med spesialisert behandling for mennesker med personlighetsforstyrrelser. Vi forstår og vedsetter andres perspektiv. Vi er en god samarbeidspartner i sykehuset og for våre bydeler. Vi gir behandling som virker og er endringsvillig med tanke på ny kunnskap.

Mål for seksjon Gruppe: Pasienter og medarbeidere i seksjon gruppe opplever trygg og rettferdig behandling og gir medarbeidere og pasienter mulighet til mestring og autonomi. Vi har både langtidsgrupper og psykopedagogiske korttidsgrupper. Vi er i stadig utvikling og jobber med å utvikle våre MBT team for pasienter med ustabil personlighetsforstyrrelser, - og spesialiserte gruppetilbud for mennesker med unnvikende og engstelig personlighetsforstyrrelser, samt pasienter med traumetematikk og relasjonelle utfordringer i gruppe.


Vi tilbyr:

 • Et sosialt og tverrfaglig inspirerende miljø med flere faste sosiale arrangementer
 • Gode utviklingsmuligheter der vi prioriterer kompetansehevende tiltak og mulighet for å prøve seg i ulike roller
 • En rekke gruppeterapier, langtidsgrupper og psykopedagosgiske korttidsgrupper
 • God systematisk kollegaveildening og eksternveileder i gruppe
 • Hyggelige kollegaer
 • Årlige medarbeidersamtaler
 • Egne interne fagmøter og fagdager
 • Lønn etter overenskomst og god pensjonsordning i KLP
 • Gode velferdsordninger og et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud


Arbeidsoppgaver:

 • Utrede og behandle rettighetspasienter
 • Veilede ikke-spesialister
 • Delta i behandlingsmøter
 • Bidra med fagutvikling og kompetanseheving
 • Lede langtidsgrupper og korttidsgrupper i ko-terapi


Egenskaper:

 • Du evner å skape tillit og gode relasjoner
 • Du liker å ha døra åpen for kollegaer og setter pris på faglig og sosialt fellesskap
 • Du liker å ta i bruk nye metoder og verktøyer for å bidra til god behandling av våre pasienter, basert på evidensbasert praksis
 • Du har utdanning/erfraing i dynamisk gruppeterapi
 • Du er fleksibel, evner å veilede og motivere andre, liker å bidra med kunnskap og stimulere til forandring og nytenkning
 • Du har god beslutningsevne og høy gjennomføringsevne

Seksjon Gruppebehandling er organisert i Avdeling for poliklinikker i Senter for psykisk helse og rus. I tillegg til seksjon Gruppebehandling består Avdeling for poliklinikker av allmennpoliklinikkene for vårt oppstaksområde; St.Hanshaugen, Grünerløkka og Gamle Oslo, samt Poliklinikk Helse og Arbeid. Avdelingen består av over 100 behandlere. Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus utgjør psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) en stor og høyt prioritert del av virksomheten. Vår felles visjon er å være en dynamisk og inkluderende arbeidsplass med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. Vi er stolte av at vårt fagmiljø spiller en ledende rolle i nasjonal fagutvikling innen områder som reduksjon i bruk av fysiske tvangsmidler (F.eks. Åpen Dør), etablering av ulike ambulante tilbud og måling av behandlingseffekt (se f.eks. artikkel i Norsk psykologforening).

Vi drives av et ønske om å gi god og rettferdig behandling som virker. Basert på kunnskapsbasert arbeid, samtidig som vi ønsker å utfordre og være med å utvikle morgendagens psykisk helsevern tilbud for pasienter og deres pårørende. Våre diakonale verdier viser seg kanskje best i vårt eget gruppetilbud til mennesker med eksistensielle vansker.

Seksjon Gruppebehandling er lokalisert i Ullevålsveien 2, i ærverdige Vor Frues Hospital. Her ligger også poliklinikk Grünerløkka.


Kontaktpersoner: seksjonsleder Helle Janecke Elvebredd, tlf. 996 21 632 og  avdelingsleder Elisabeth Frøshaug, tlf. 951 51 819.
 

Tiltredelse: Etter avtale


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
6. oktober 2023