Du er her

Psykologspesialist Enhet A

Oslo universitetssykehus HF - Klinikk psykisk helse og avhengighet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling

Oslo universitetssykehus med våre 22 000 medarbeidere skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon; «Sammen med pasientene skaper vi morgendagens behandling».


Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Oslo Universitetssykehus er en avdeling med bred og høy faglig kompetanse. Barneseksjonen ved BUPA består av 4 enheter; en døgnenhet, en dagenhet, hjemmesykehus og en aldersovergripende nevropsykiatrisk enhet. Barneseksjonen driver tverrfaglig og evidensbasert utredning og behandling i en arenafleksibel modell. Vi samarbeider tett med 1. og 2. linjetjenesten og på tvers av vår egen seksjon og avdeling. Barneseksjonen samarbeider også med en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Barne- og ungdomspsykiatri er et satsningsområde både nasjonalt og i sykehuset, og vi jobber aktivt med styrking av tilbudet vårt. Barneseksjonens døgnenhet tilbyr individualiserte behandlingsløp med mulighet for familieinnleggelser. Sentrale behandlingselementer er miljøterapi, familieterapi, systemarbeid og individualterapeutiske tiltak.

Vi har nå ledig en fast stilling som psykologspesialist f.o.m 01.06.2023 og vi søker deg som vil bidra til å gi barn og unge i Oslo et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Jf. Helsepersonelloven § 20 a vil det bli fremsatt krav om politiattest ikke eldre enn tre måneder ved ansettelse.


Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.


Arbeidsoppgaver

 • Bred kartlegging og behandling innenfor psykisk helsevern for barn og unge
 • Samarbeid i tverrfaglige team rundt hvert enkelt barn og familie, med særskilt ansvar for å lede behandlingen
 • Faglig ansvarlig for vedtak etter lov om psykisk helsevern
 • Samarbeid både internt i sykehuset og med eksterne samarbeidsparter (bydel, skole, andre)
 • Veiledning og kvalitetssikring av klinisk arbeid
 • Veiledningsansvar for psykologer og kolleger/studenter
 • Delta i fagutvikling innenfor sykehusets retningslinjer og seksjonens målsetning
 • Tilegne seg, anvende og bidra til oppdatert evidensbasert praksis


Kvalifikasjoner

 • Cand. psychol med norsk autorisasjon
 • Godkjent spesialitet i klinisk psykologi, fortrinnsvis innen barne- og ungdomspsykologi
 • Bred generalist erfaring
 • Erfaring med klinisk arbeid, utredning og behandling av barn og familier
 • Beherske godt norsk språk, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper
Hos oss er det viktig at du har:

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig jobbing
 • Gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • God systemforståelse, tilstedeværelse og engasjement
 • Kapasitet til å stå i krevende arbeidssituasjoner
 • Struktur, men også er fleksibel og løsningsfokusert
 • Evne og vilje til å bidra til et positivt og godt faglig og kollegialt miljø
 • Interesse for utvikling av fag- og pasientsikkerhet


Vi tilbyr

 • 37,5 t pr uke, p.t. fleksitid
 • Et arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og respekt
 • En trygg arbeidsplass med god kollegastøtte og faglige utfordringer
 • Opplæring, internundervisning og veiledning
 • Som nyansatt i OUS blir du en del av et nyansattprogram
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Du blir en del av et viktig samfunnsoppdrag 


Kontaktinformasjon:
Camilla Rom, enhetsleder, tlf. 930 21 837, e-post uxroam@ous-hf.no
Nuria Martin Sanchez, seksjonsleder, tlf. 979 82 008, e-post nursan@ous-hf.no
 

Lenke til annonsen
Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
15. juni 2023