Du er her

Psykologspesialist

Blå Kors Kompasset

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling. Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet. Blå Kors eier og driver 54 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, arbeid for barn og unge, videregående skoler, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer. Med nærmere 1300 dyktige medarbeidere, 900 engasjerte frivillige tidgivere og 2300 aktive medlemmer når vi langt ut.

Blå Kors Kompasset er et terapeutisk tilbud til unge mellom 14 – 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- og/eller andre rusproblemer. De unge tar selv kontakt og tilbudet er gratis. Kompasset bidrar til å øke kunnskap om rus i familien og deltar i samfunnsdebatten. Kompasset finnes i Trondheim, Bergen, Sandnes, Oslo, Tromsø og Lillehammer. Vi har også et landsdekkende tilbud med samtaleterapi på nett. Les mer om Kompasset  https://www.blakors.no/kompasset

Vi søker psykologspesialist i 100 % fast stilling

SJELDEN MULIGHET!

Blå Kors Kompasset har etablert et landsdekkende tilbud med samtaleterapi på nett. Vi søker en psykologspesialist som skal ha særskilt ansvar og være pådriver i vårt digitale tilbud og utvider nå staben i Kompasset Oslo.

Kompasset tilbyr terapi og rådgivning, individuelle samtaler, grupper, par- og familiesamtaler og psykoedukative temakvelder. Vår faglige profil er tuftet på eksistensiell, humanistisk, psykodynamisk og relasjonell forståelse. Vi ser de unges symptomer og plager som normale reaksjoner på store og langvarige belastninger. Tilbudene ved Kompasset tar utgangspunkt i de unges behov og problemstillinger.


Ansvar og sentrale arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å videreutvikle og organisere Kompassets samtaletilbud på nett med rapportering til nasjonal virksomhetsleder
 • Ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet
 • Individual- og gruppeterapi, par-, familie- og nettverkssamtaler, rådgivning.


Kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Psykologspesialist, annen relevant kompetanse kan komme i betraktning
 • Erfaring fra innovasjon og utviklingsarbeid, herunder digitalisering av helsetjenester
 • Arbeider strukturert og har stor arbeidskapasitet
 • Solid erfaring med terapeutisk arbeid individuelt og/eller med grupper
 • Engasjement og hjerte for samfunnsoppdraget
 • Gode kommunikasjons- og samhandlingsferdigheter
 • Initiativ og selvstendighet og vil trives i et lite arbeidsmiljø
 • Erfaring fra opplæring, ulike typer formidlingsaktivitet og utadrettet virksomhet
 • Faglig og etisk engasjement

Personlig egnethet tillegges særlig vekt. Noe reisevirksomhet og arbeid på kveldstid må påregnes. Menn oppfordres til å søke. Politiattest kreves.


Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Gode muligheter for kompetansebygging og fagutvikling
 • Engasjerte, erfarne og dyktige kollegaer


For nærmere opplysninger, ta kontakt med nasjonal virksomhetsleder Frøydis Eidheim, på tlf. 480 42 826, eller avdelingsleder i Kompasset Oslo, Mette Norman på tlf. 474 53 781.


Søknad med CV, attester og vitnemål sendes elektronisk via Jobbdirekte innen 16. februar.

Vennligst henvis til Jobbdirekte i søknaden din.


Lenke til annonsen og søk på stillingen

 

Søknadsfrist
16. februar 2020