Du er her

Psykologspesialist

Vestre Viken - Drammen DPS, TSB-poliklinikk

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Våre somatiske sykehus er i Bærum, Drammen, Kongsberg og på Ringerike (inkludert Hallingdal sjukestugu i Ål). Innen feltet psykisk helse og rus har vi ansvar for Blakstad sykehus i Asker, fem distriktspsykiatriske sentre og barne- og ungdomspsykiatri. Vi har egne klinikker for medisinsk diagnostikk, prehospitale tjenester og intern service samt en sentral stab. Sentraladministrasjonen ligger i Drammen.    I tillegg til utredning, behandling og oppfølging av pasienter, driver vi medisinsk forskning, utdanning av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. 

Se mer på www.vestreviken.no

Drammen DPS er et distriktpsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier og Sande med et befolkningsgrunnlag på ca. 130.000 innbyggere. 

Drammen DPS består av tre polikliniske seksjoner og en døgnseksjon fordelt på to lokalisasjoner. Poliklinikken Sentrum, TSB-teamet og Seksjon Psykisk helse, rus og avhengighet (PRA) ligger i Drammen sentrum. Poliklinikken Konnerud og Døgnseksjonen er lokalisert på Konnerud, ca. 10 minutters kjøretur fra Drammen sentrum. 

 TSB-teamet er en tverrfaglig spesialisert ruspoliklinikk som primært behandler pasienter med rusavhengighet og ofte samtidig psykisk lidelse. Vi har også flere ulike pågående prosjekter i teamet, blant annet utvikling av MBT-gruppetilbud og tverrfaglig basisutredning.  Vi behandler også pasienter med pengespillavhengighet både i gruppe og individuelt.

Poliklinikken er sammensatt med psykologspesialister (3), psykologer (4), psykiater (1), sosionomer (2) og sykepleier (1). Individuell jobbstøtte (IPS) med to jobbspesialister er integrert i teamet, og vi samarbeider tett med kommunenes sosial-, helse- og omsorgstjeneste.

Vi har nå ledig stilling for psykologspesialist i teamet. Vi ønsker oss en engasjert og dyktig psykologspesialist som har lyst til å være med å forme TSB-poliklinikken vår videre!


Arbeidsoppgaver 

 • vurdering, utredning og behandling av ruslidelser og ofte samtidig psykisk lidelse
 • bidra til fagutvikling og forbedringsarbeid gjennom teamdeltagelse, veiledning og undervisning
 • bistå med inntaksarbeidet ved behov
 • veiledning av ikke-spesialister og høyskoleutdannet personell
 • tverrfaglig og tverretatlig samarbeid
 • bistå andre seksjoner ved Drammen DPS ved behov


Kvalifikasjoner 

 • norsk psykologautorisasjon
 • norsk godkjenning som psykologspesialist eller i avslutningsfase av spesialisering
 • bred erfaring med utredning, diagnostisering og behandling av rus og psykiske lidelser 
 • gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper


Personlige egenskaper 

 • kompetanse og interesse for arbeid med rus og psykiske lidelser
 • utredningskompetanse og god vurderingsevne
 • høy arbeidskapasitet, ansvarsbevissthet og evne til selvstendig, strukturert arbeid
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • godt humør og liker å jobbe i team og samarbeide på tvers

Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr 

 • et stort fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • faglig utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med fokus på nytenkning og innovative løsninger av flere aktuelle utviklingsprosjekter
 • mulighet for utvikling av, og deltagelse i gruppebehandling
 • et inkluderende og hyggelig arbeidsmiljø med fokus på trivsel
 • tilrettelegging for nødvendig opplæring og gode muligheter for faglig utvikling
 • vi holder til i lyse og fine lokaler, flott beliggende i Drammen sentrum i nærheten av offentlig kommunikasjon.

Tiltredelse etter avtale.

Lønns-og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomster.


Kontaktinformasjon: Marie Kraugerud Rustadbakken, seksjonsleder/psykiater, tlf. 992 32 203.

 
Lenke til annonse

Søk på stillingen

 

Søknadsfrist
14. april 2020