Du er her

Psykolog­spesialist

Vestre Viken, Bærum BUP, Sandvika

Vestre Viken er et av landets største helseforetak med ca. 9 400 medarbeidere og har ansvar for spesialisthelsetjenester til omlag 500 000 innbyggere i 26 kommuner.

Vestre Viken HF, BUPA, Bærum BUP har ledig 100 % fast stilling som psykologspesialist.

Bærum BUP er en av 5 poliklinikker i BUPA, Klinikk for psykisk helse og rus. Vi har ca. 45 fagstillinger fordelt på 4 team; 2 generalistteam, et sped- og småbarnsteam og et nevroteam. Bærum BUP er også tillagt områdefunksjon for behandling av OCD fra 2014 og har etablert eget OCDteam. Det er også etablert en gruppe som arbeider med barn og unge med spiseforstyrrelser. Stillingen er knyttet til et av generalistteamene ved Bærum BUP.

Vi søker etter psykologspesialist, fortrinnsvis med klinisk spesialitet i barne- og ungdomspsykologi. Psykolog med relativt kort tid til godkjenning som spesialist kan også søke.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med stedfortredende seksjonsleder Line Holvin Jacobsen på tlf. 67 52 36 00.

For utfyllende annonsetekst og søk på stillingen, se Vestre Viken HF sine hjemmesider www.vestreviken.no.
 

Lenke til annonse 
Søk på stillingen
 

Annonsen er fra Psykologtidsskriftets februar-utgave som utkommer 3. februar 2020
 

Søknadsfrist
23. februar 2020